Året der gik i Forenet Kredit

2022 var et tilfredsstillende år i Forenet Kredit, eftersom Nykredit og Totalkredit stod solide og sikre i det finansielle landskab i en usikker tid.

Året blev endnu et år præget af udfordringer. Både for boligejerne og for de fleste andre i Danmark. Inflation og stigende renter kom for alvor til at påvirke økonomien.

Efter sådan et år er det positivt at kunne sige, at de danske boligejere stadig har en robust økonomi og evner at omstille sig hurtigt. Mange har udnyttet muligheden for at konvertere og nedbringe deres restgæld ved at udnytte de særlige fordele ved de danske fastforrentede lån, mens andre har holdt fast i den oprindelige, faste lave rente og nu betaler langt under markedsrenten.

Totalkredit har udlån i hele landet. Både i storbyer og landdistrikter er der adgang til lån, der er afgørende for at holde boligmarkedet og samfundet i gang. Forenet Kredits formål er at være til gavn for kunderne på et finansielt bæredygtigt grundlag. Det gælder i hele Danmark og i både gode og dårlige tider. Og selvom de seneste tre år har været udfordrende, har Nykredit-koncernen haft stigende udlån og tilgang af kunder. Kapitalbasen er stærk, og Totalkredits lån bliver anbefalet af Forbrugerrådet Tænk som de billigste på markedet.

Forenet Kredits ejerskab gør det muligt for Nykredit-koncernen at være tilstede for kunderne – også når tiderne er svære. Det er Forenet Kredits mærkesag, at den model også kan overleveres til de næste generationer, ligesom vi selv har arvet den fra de forrige. I 2022 har Forenet Kredit givet 1.450 mio. kr. i tilskud til Nykredit-koncernen, som er kommet kunderne til gavn i form af bl.a. ForeningsFordele og KundeKroner.

Partnerskab med foreningsdanmark

Lige adgang til realkreditsystemet i hele Danmark og til de samme vilkår uanset køn, alder, postnummer eller formue er en mærkesag for Forenet Kredit. På samme måde støtter vi med vores partnerskab med DBU op om hele fodbolddanmark på lige vilkår. Derfor støtter vi både kvinde- og herrelandsholdene, og sammen med DBU investerer vi i sammenhængskraften i dansk fodbold fra den lokale forening til landsholdene, så endnu flere kan få gavn og glæde af de oplevelser og glæder, som fodbold og foreningsfællesskabet giver ung som gammel.

Fælles om klimaet

Klimaforandringerne er en fælles udfordring. Det kræver, at de store institutioner i samfundet tager et særligt ansvar. Det vil vi gerne understøtte i Forenet Kredit.

I 2022 har foreningens grønne strategi fået flere ben. Med tilskud fra Forenet Kredit kunne Totalkredit i foråret udvide sit tilbud til kunderne, så også kunder med gasfyr kunne få tilskud til at skrotte deres gasfyr til fordel for en miljøvenlig varmepumpe. Forenet Kredit har givet tilskud til et projekt med SEGES, som udvikler klimaværktøjet ESGreen Tool. Det tilbyder landmænd et unikt indblik i bedriftens klimabelastning, og hvad de selv kan gøre, og det er et vigtigt skridt i at kunne sænke klimabelastningen fra landbruget. Nykredit kunne som det første finansielle institut i Danmark præsentere ambitiøse klimamål for vigtige dele af sin udlånsportefølje. Der er nu konkrete mål for, at klimabelastningen fra porteføljen af lån til boliger skal sænkes med 75% inden 2030 i forhold til 2021. Det er et ambitiøst mål, og det er den rigtige retning for både Nykredit og Danmark.

Læs hele Årsskriftet 2022-2023 her.