Årets Ø 2022 er fundet

I et tæt opløb med de to øvrige nominerede øer Femø og Fejø løber Strynø med sejren som Årets Ø 2022. Partnerskabet for Årets Ø har i løbet af de seneste uger besøgt de nominerede øer og er dybt imponeret over alle tre øer og deres mange gode initiativer. Dog blev komiteen særligt imponeret over Strynøs helt unikke engagement og fællesskab.

Stærke fællesskaber på Strynø

Strynø ligger syd for Tåsinge mellem Langeland og Ærø i Langeland Kommune. Strynø er en mangfoldig ø med 220 beboere i alle aldersgrupper og med mange forskellige etniciteter. Når det kommer til øens fællesskab imponerede Strynø i særlig grad med deres mange aktiviteter. Det gælder lige fra de små film og litteraturklubber, det store fællesskab omkring skolen der samtidig fungerer som kulturhus og sidst men ikke mindst strynøboernes udsyn i verden, som afspejles i Strynøs mange forskellige etniciteter og kulturelle baggrunde. På Strynø har man også gjort en ekstra indsats for at huse flygtninge fra krigen i Ukraine. Øens turistvirksomheder og private tilbød ferielejligheder og feriehuse som bolig for flygtningene

Alle disse initiativer skaber til sammen et helt særligt fællesskab, der er unikt for Strynø.

”Alle tre nominerede øer Fejø, Fem og Strynø har et helt særligt fællesskab, som imponerede komitéen for Årets Ø under vores besøg. Det har været en svær beslutning, men Strynø kåres nu fuld fortjent som Årets Ø 2022. På vores besøg på Strynø oplevede vi et helt unikt fællesskab, der går på tværs af generationer og etniciteter. Et fællesskab, der imponerede med deres skole og kulturhus, vuggestue, børnehave, ældreboliger, købmand, der vidner om et stort engagement og særlige ø-fællesskab”, siger Mette Ravn, formand for komitéen for partnerskabet Årets Ø og bestyrelsesmedlem i Forenet Kredit.

Kirsten Havemann, som er formand i Strynøudvalget og medlem af Strynø Bosætningsgruppe fortæller:

”Vi er utrolig glade for, at Strynø er kåret som Årets Ø 2022. Det er en kæmpe anerkendelse til det stærke fællesskab på vores ø, og vi glæder os meget til at fejre det. For os betyder kåringen rigtigt meget, blandt andet i form af god presseomtale, der leder til øget bosætning samt endnu mere lokal udvikling og bedre service for Strynboerne”.

Kåringsfest på Strynø

Kåringen af Årets Ø 2022 skal fejres. Derfor holdes der den 7. maj en kåringsfest for Strynboerne på Strynø, hvor fællesskabet kan blive ekstra fejret. Her vil partnerskabet bag Årets Ø officielt fejre og overrække prisen og et økonomisk bidrag på 50.000 kr., der kan gavne fællesskabet og de mange aktiviteter på Strynø.

Fejø og Femø var også nomineret

De to øer Femø og Fejø modtager som nominerede øer også en økonomisk anerkendelse af Partnerskabet bag Årets Ø. Begge øer ligger i Smålandsfarvandet nord for Lolland og er en del af Lolland Kommune. De har begge imponeret med deres engagement og indsats i forhold til at igangsætte og fastholde stærke fællesskaber. På Femø oplevede komitéen for Årets Ø, hvordan fx havnen på Femø, andelsbutikken Havnehøkeren og en lang række aktiviteter er med til at samle og forstærke fællesskabet på øen. På Fejø oplevede komitéen, hvor vigtig en rolle deres lokale skole spiller for sammenhængskraften på øen. Herudover er det også lykkedes Fejø at fastholde egen daginstitution, købmand, kirke og læge, der også er med til at tiltrække tilflyttere til øen.

Om partnerskabet Årets Ø

Bag partnerskabet Årets Ø står partnerne Forenet Kredit, Sammenslutningen af Danske Småøer og Landdistrikternes Fællesråd. Temaet for Årets Ø 2022 er i år ”Fællesskab som drivkraft for lokal ø-udvikling”. Med prisen for Årets Ø ønsker partnerskabet bag Årets Ø at sætte fokus på lokalsamfundene på de danske øer, så både beboere, gæster og andre interessenter får lyst til at gøre en ekstra indsats for øerne. Prisen blev uddelt første gang i 2020. Hovedprisen er 50.000 kr., mens 2. og 3. pladsen modtager 25.000 kroner. Alle danske øer uden fast broforbindelse har haft mulighed for ansøge om at vinde titlen som Årets Ø. Læs mere om Årets Ø og komitéen her.