Årsregnskab: Robust forretning og forsat vækst

Forenet Kredit kom sikkert gennem 2020. Selv om året var præget af ekstraordinær stor usikkerhed, var det et finansielt tilfredsstillende år for Forenet Kredit.

Nykredit-koncernen har leveret et godt resultat i trods den globale Covid 19 pandemi. Foreningens investeringsstrategi har også vist sig robust gennem den turbulente tid, og den samlede kapital i Forenet Kredit er særdeles sund.

Kunderne vælger fortsat Nykredit og Totalkredit til, og koncernen har vækst i et marked præget af hård konkurrence. Det kan blandt tilskrives dygtige medarbejdere og en velfungerende strategi, som giver både fremgang og en sund indtjening.

Coronakrisen og den følgende nedlukning af det danske samfund har igen understreget vigtigheden af robuste finansielle institutioner. Forenet Kredit har som mærkesag, at Nykredit og Totalkredit skal kunne være til gavn for sine kunder i både gode og dårlige tider, så realkreditmodellen bliver overleveret til fremtidens generationer i sikker stand.

Årets resultat for Forenet Kredit-koncernen er 4.517 mio. kr. efter skat.

Forenet Kredit tog i 2020 de første skridt mod at blive en mere aktiv del af den grønne omstilling i Danmark. Repræsentantskabet vedtog på sit ordinære møde i september en ny klimastrategi.

Forenet Kredit ønsker at bidrage til den grønne omstilling der, hvor vi kan gøre den største forskel: Ved at gøre det nemmere og billigere for koncernens kunder at træffe bæredygtige valg.

Som et væsentligt led i strategien afsatte repræsentantskabet derfor 200 mio. kr. til gavn for kundernes grønne omstilling. De kan bl.a. gives som tilskud til Nykredit og Totalkredit, der på den baggrund kan tilbyde særligt fordelagtige produkter for kunder, som vælger grønt.

Fx tilbyder Totalkredit at hjælpe kunderne økonomisk, hvis de skaffer sig af med oliefyret til fordel for en grønnere varmekilde. Og Nykredit har lanceret grønne lån til både bil og bolig.

Forenet Kredit arbejder for at bevare den danske realkreditmodel til fremtidige generationer. Vores historie strækker sig tilbage til 1851. Vi har altid tænkt langsigtet, og det står i vores formålsparagraf, at vi skal være finansielt bæredygtige. For os giver det god mening, at bære- dygtigheden også gælder samfundet og klimaet. Derfor vil vi gerne hjælpe der, hvor vi kan, og hvor vi sammen med kunderne kan gøre en forskel.