Ændringer i Forenet Kredits bestyrelse

Forenet Kredit får ny næstformand og nyt medlem af bestyrelsen efter repræsentantskabsmødet torsdag 22. marts.

Adm. direktør Michael Demsitz er valgt til ny næstformand i Forenet Kredit, og finansdirektør Preben Sunke indtræder som mening medlem i bestyrelsen.

Næstformand i Forenet Kredit Hans Bang-Hansen ønskede ikke at genopstille til bestyrelsen, og derfor skulle der vælges et nyt medlem på det ordinære repræsentantskabsmøde torsdag aften. Den øvrige bestyrelse stillede op til genvalg.

Bestyrelsen og det nye medlem Preben Sunke blev alle valgt med stort flertal på repræsentantskabsmødet, og efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig med Nina Smith som formand og Michael Demsitz som næstformand.

Michael Demsitz er til daglig adm. direktør i Boligkontoret Danmark og har siddet i Forenet Kredit og Nykredits bestyrelse siden 2004.

Preben Sunke er til daglig finansdirektør i Danish Crown.