Analyse af ældres mulighed for nedsparingslån

Forenet Kredit har som en af sine mærkesager, at dansk realkredit skal være tilgængeligt for hele Danmark. Det betyder også, at alderen ikke skal være en hindring for at få et realkreditlån.

Foreningen har derfor bedt konsulenthuset PwC undersøge ældre boligejeres adgang til realkredit – og særligt de såkaldte nedsparingslån.

Undersøgelsen finder ikke tegn på, at ældre boligejere bliver negativt forskelsbehandlet. De har altså som udgangspunkt de samme muligheder som andre boligejere, selv om den løbende indtægt ofte falder, når man går på pension.

Nylige præciseringer fra myndighederne gør det samtidig mere klart, at nedsparingslån som udgangspunkt er tilladte, når lånet er inden for 60 pct. af husets værdi.

Analysen viser, at mange ældre har store friværdier og dermed formue bundet i mursten. Vil man gøre brug af murstensformuen kan man som hovedregel belåne op til 60 pct. af værdien af boligen som nedsparingslån.

Rapporten indeholder en større spørgeskemaundersøgelse blandt boligejere over 55 år. Den viser, at kun ganske få boligejere har fået afslag på et lån. Der er altså ikke belæg for at sige, at ældre boligejere i praksis oplever flere afslag end øvrige boligejere.

Tværtimod viser undersøgelsen en begrænset efterspørgsel i forhold til det potentiale, der er.

Analysens spørgeundersøgelse viser, at de færreste seniorer ønsker at belåne boligen med et nedsparingslån. Kun omkring 10 pct. over 55 år ønsker at belåne boligen med et nedsparingslån op til 60 pct.

Selv om der altså ikke kan dokumenteres nogen væsentlige udfordringer på landsplan, kan der i sagens natur godt været givet afslag, som opfattes uretfærdige af den enkelte boligejer. Her lyder opfordringen, at man kan forsøge med sin låneanmodning i et andet pengeinstitut, fordi der kan være forskel på kreditpolitikken og vurderingerne fra bank til bank.

Analysen viser, at den ældre generation har stor friværdi og stort potentiale for nedsparing.

Læs hele analysen her.