Anbefalinger til at forbedre vilkårene for demokratiske virksomheder

Den 21. juni 2022 dannede Forenet Kredit, sammen med Nykredit, rammerne for lanceringen af erhvervsministeriets anbefalinger til, hvordan forholdene for demokratiske virksomheder kan forbedres.

Igennem det seneste år har en ekspertarbejdsgruppe, nedsat af erhvervsministeren Simon Kollerup (S), set på forholdene for demokratiske virksomheder. Formålet var at se på, om der er nogle barrierer i det danske system, enten juridisk eller finansielt, som gør det sværere at oprette eller drive demokratiske virksomheder vs. andre former for virksomheder.

Forenet Kredits direktør Louise Mogensen blev i 2021 udpeget som formand for ekspertarbejdsgruppen, og har siden da stået i spidsen for arbejdet. Den 21. juni overdrog hun rapporten og ekspertarbejdsgruppens anbefalinger til Simon Kollerup.

Som demokratisk ejer af Nykredit-koncernen er det positivt, at der nu bliver kastet lys over den erhvervsdemokratiske model, som kan være med til at skabe mere viden om det at drive en demokratisk virksomhed.

Rapporten fra ekspertarbejdsgruppen kan findes på erhvervsministeriets hjemmeside:

Her er anbefalingerne, som skal forbedre forholdene for demokratiske virksomheder