Årsregnskab for Foreningen Nykredit

Forenet Kredit-koncernens årsregnskab viser et overskud efter skat på 5,6 mia. kr. efter skat. Det er tilfredsstillende. 

Foreningen regnskab er i sagens natur meget ens med det for Nykredit Holding, hvor foreningen ejer 89,8 pct. af aktierne.

2016 var præget af fremgang i Nykredit-koncernen. Udlånet voksede i Totalkredit og i Nykredit Bank, lige som der var en stigning i overskuddet på bundlinjen. Omkostningerne falder, og Nykredit fortsætter dermed sin rejse mod at blive mere effektiv.

Nedskrivningerne faldt i 2016 – og er på det laveste niveau siden finanskrisen. Samtidig giver beholdningsindtjeningen et bedre afkast end de seneste år, og Nykredit kunne bogføre en gevinst ved salget af sine hovedsæder i Indre København.

Koncernens swap-lån tynger stadig regnskabet i form af en negativ værdiregulering på særlige swap-lån, som ikke længere tilbydes i Nykredit.