Bankmedarbejderne og den demokratiske forskel

Forenet Kredit har støttet et forskningsprojekt fra CBS om medarbejderne i demokratisk ejede banker.
Afstemning

Forskningsprojektet undersøger, om der er forskel i, hvordan medarbejderne i henholdsvis demokratisk ejede banker og banker med andre ejerformer oplever deres arbejdsplads, bl.a. i forhold til værdier, samfundsbevidsthed og kunderelationen. Desuden har forskningsprojektet sammenlignet svarene fra medarbejdere i danske demokratisk ejede banker med svar fra en tilsvarende undersøgelse i Storbritannien.

Forenet Kredit har støttet projektet økonomisk, da det er vigtigt at få belyst forskelle og ligheder mellem demokratisk ejede virksomheder og andre virksomhedsformer, ikke mindst i banksektoren. Forenet Kredit har ikke haft indflydelse på projektets resultater.

Læs rapporten her (engelsksproget)