Bestyrelsen foreslår 200 mio. kr. i grønt tilskud

Det skal være billigere og nemmere for kunderne i Nykredit og Totalkredit at tage grønne valg. Derfor foreslår bestyrelsen i Forenet Kredit at give et særligt grønt tilskud på 200 mio. kr. til gavn for kunderne.

På repræsentantskabsmødet i Forenet Kredit den 26. marts besluttes det, hvordan årets udbytte fra Nykredit fordeles. Bestyrelsen foreslår, at der afsættes 200 mio. kr. til et særligt bæredygtigt tilskud til gavn for kunderne. Pengene kan eksempelvis finansiere særlige rabatter på lån til energiforbedringer eller andre bæredygtige produkter.

”Klimaforandringerne er en af vor tids største udfordringer. Rigtig mange boligejere, virksomheder og landmænd ønsker at gøre en forskel for den grønne omstilling – og det vil vi gerne hjælpe dem med. På den måde kan vi som forening tage et særligt ansvar, og jeg tror på, vi kan gøre en forskel for både kunderne og klimaet,” siger Nina Smith, formand i Forenet Kredit.

Det er repræsentantskabet, der beslutter fordeling af udbyttet på samlet 2.848 mio. kr. Udbyttet fordeles normalt primært mellem tilskud til koncernens kundeprogrammer som KundeKroner og udbygning af foreningens kapitalberedskab.

I år ser bestyrelsen altså mulighed for et ekstra punkt: Et grønt tilskud.

”2019 var et godt år, og det kommer kunderne til at kunne mærke gennem kontante grønne fordele. Det er det unikke ved en foreningsejet koncern,” siger Nina Smith.

Nykredit-koncernen har siden 2012 reduceret sin egen CO2-udledning med 80 pct. fra 11.000 ton til 2.000 ton. Men én ting er koncernens egen klimapåvirkning – en anden er kundernes. Danske bygninger står for omkring 40 pct. af det årlige energiforbrug i Danmark, og Klimarådet har udpeget energiforbedringer i boliger som det tiltag, der kan gavne klimaet mest med de mindste samfundsøkonomiske omkostninger.

De konkrete produkter og programmer skal udformes af Nykredit og Totalkredit, hvis repræsentantskabet vedtager tilskuddet. Det kan derfor også tage tid, før kunderne oplever den fulde effekt af tilskuddet.

”Vi kender ikke løsningerne på forhånd, og vi kan selvfølgelig ikke løse hele klimakrisen. Men vi kan gøre det billigere og nemmere for kunderne at træffe bæredygtige valg – eksempelvis at energiforbedre boligen.”