Bliv medlem

For at blive medlem af Forenet Kredit skal du opfylde et af vores medlemsbetingelser:

  • Du har et ind- eller udlån i Nykredit Bank på min. +/-50.000 kr.
  • Du har et realkreditlån i Nykredit Realkredit
  • Du har et realkreditlån i Totalkredit
  • Du har et prioritetslån, der er overdraget til Totalkredit

Som privatmedlem skal du være fyldt 18 år for at være medlem.

Meld mig ind som 

Privatmedlem

Meld mig ind som

Erhvervsmedlem

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os: kontakt@forenetkredit.dk
Det er gratis at melde sig ind i Forenet Kredit.

Udmeldelse og ophør

Du kan altid melde dig ud af foreningen igen.
Dit medlemskab stopper automatisk, hvis du ikke længere har realkredit- eller prioritetslån i Nykredit Realkredit eller Totalkredit, eller hvis dit samlede engagement i Nykredit Bank er mindre end 50.000 kr.