Nina Smith

Stadig samme pris for alle

Foreningen støtter fuldt og helt, at alle kunder betaler samme pris for samme produkt. 

Deloitte

Boligfinansiering i internationalt perspektiv

Forenet Kredit har bedt Deloitte udarbejde en faktabaseret, komparativ analyse af boligfinansiering i Danmark og fire andre lande.

Forenet Kredit

Forenet Kredit var femtestørste skatteyder

Takket være gode resultater i Nykredit og Totalkredit var Forenet Kredit blandt de virksomheder, der betalte allermest i skat i 2017.

Godt år i Forenet Kredit

Godt halvår i Forenet Kredit

Halvårsregnskabet fra Forenet Kredit hænger meget tæt sammen med resultaterne i Nykredit-koncernen, som Forenet Kredit ejer 78,9 pct. af.