Forenet Kredit møder medlemmerne

Forenet Kredits udbytte udskydes

stolerække

Alle medlemsarrangementer udskydes

Sekretariatet arbejder hjemmefra

Forenet Kredit var femtestørste skatteyder i 2018