Pressenævnet kritiserer Økonomisk Ugebrev

Pressenævnet udtaler kritik af Økonomisk Ugebrev for en artikel om Foreningen Nykredit, der siden har skiftet navn til Forenet Kredit.

Nykredits Arkitekturpris går til Praksis Arkitekter

Praksis Arkitekter modtager Nykredits Arkitekturpris og 500.000 kr.

Undersøgelse af KundeKroner

Jyllands-Posten skriver, at bestyrelsen har afvist at bede eksterne konsulenter regne på en børsnotering. Artiklerne giver desværre et noget skævvredet billede af virkeligheden.

Medlemsundersøgelse: Opbakning til foreningens mærkesager

En undersøgelse blandt Forenet Kredits medlemmer viser, at mange medlemmer ikke kender foreningen særlig godt.

Medlemsundersøgelse: Opbakning til foreningens mærkesager

En undersøgelse blandt Forenet Kredits medlemmer viser, at mange medlemmer ikke kender foreningen særlig godt.

Nykredit har behov for kapitalbuffer

Så længe Nykredit ikke er børsnoteret, er det nødvendigt at have mere kapital end sine børsnoterede konkurrenter.

Foreningens fem mærkesager

Forenet Kredit vil være til gavn for kunderne og være kundernes stemme. Et vigtigt første skridt er, at kunderne mærker, at foreningen arbejder for dem – og vores unikke realkreditsystem.

Forenkling af valgregler

Medlemmer af Forenet Kredit får nu nemmere ved at gøre deres indflydelse gældende og forstå foreningens valgregler og –procedurer.

Nye principper om offentlighed

I den seneste tid har der både i offentligheden og internt i foreningen været debat om graden af åbenhed i repræsentantskabet.

Har du lån i Totalkredit? Så er vi en forening for dig

I Forenet Kredit ønsker vi et levende medlemsdemokrati med input fra hele landet. Og fra dig.