Svar på kritik af foreningens valg

Ændringer i Forenet Kredits bestyrelse

Repræsentant-skabet godkender aktiesalg