Valgets forløb

FacebookTwitterLinkedInEmail

Valget udskrives typisk i starten af januar måned. Valgudskrivelsen sker ved, at Forenet Kredit indrykker annoncer i landsdækkende medier. Som stemmeberettiget vil du desuden modtage et brev i din e-Boks.

Når valget udskrives har du mulighed for at deltage i valget ved enten at stille op som kandidat, være stiller for en kandidat, tilmelde dig til et valgmøde, hvor du afgiver din stemme, eller give fuldmagt til en anden stemmeberettiget der deltager på valgmødet. Alt dette gøres i foreningens valgsystem, som er udviklet og administreret af VP Investor Services.

Hvis du ønsker at læse mere om at stille op som kandidat kan du se mere her.

Når fristen for at stille op som kandidat udløber, har foreningens sekretariat sammen med revisor og valgudvalg et par dage til at gennemgå forløbet og sikre, at alt er foregået efter reglerne. Herefter offentliggør foreningen hvilke kandidater, der er på valg.

Medlemsvalget

Hvis der er flere kandidater end det antal, der skal vælges, afholdes der valgmøde.

Du har mulighed for at tilmelde dig et valgmøde, eller give fuldmagt til en anden stemmeberettiget, indtil en nærmere fastsat frist, som ligger maks. 14 dage før valgets afholdelse.

Forenet Kredit afholder valg ved fremmøde demokrati, hvor de kunder og låntagere, som har tilmeldt sig valget, kan møde op på et valgmøde og afgive deres stemme. Selve aftenen afvikles som et arrangement, hvor du vil få mulighed for at lære Forenet Kredit bedre at kende, høre oplæg af foreningens formand, samt få mulighed for at høre på og snakke med alle kandidaterne. Herefter vil du kunne stemme, og imens foreningens revisor tæller stemmerne op, byder foreningen på god mad og underholdning.

Valgets resultat offentliggøres umiddelbart efter stemmerne er talt op.

Obligationsejervalget

Valget til obligationsejervalget er landsdækkende og foregår derfor elektronisk.

Hvis der er flere kandidater end det antal, der skal vælges, afholdes der valg.

Valgets resultat offentliggøres hurtigst muligt i annoncer i landsdækkende medier og på foreningens hjemmeside efter stemmerne er talt op.

Meld dig til

Hold dig opdateret med hvad der sker i Forenet Kredit og få tilbud om arrangementer og viden om bl.a. dansk realkredit.