Valgets forløb

Valget udskrives typisk i starten af januar og annonceres i landsdækkende medier. Som stemmeberettiget vil du desuden modtage et brev i din e-Boks.

Når valget udskrives, har du mulighed for at:

  • deltage som kandidat
  • være stiller for en kandidat
  • tilmelde dig og stemme til et valgmøde
  • eller afgive fuldmagt til en anden stemmeberettiget, der deltager på valgmødet.

Det gøres i foreningens valgsystem, som er udviklet og administreret af VP Investor Services.

Når fristen for at stille op udløber, gennemgår foreningens sekretariat sammen med revisor og valgudvalg forløbet og sikrer, at alt er foregået efter reglerne. Herefter offentliggør foreningen hvilke kandidater, der er på valg.

Medlemsvalget

Hvis der er flere kandidater end der skal vælges, afholdes der valgmøde. Du har mulighed for at tilmelde dig et valgmøde, eller give fuldmagt til en anden stemmeberettiget, inden for en fastsat frist, som er maks. 14 dage før valgets afholdelse.

Forenet Kredit afholder normalt valg ved fremmøde demokrati, hvor de kunder og låntagere, som har tilmeldt sig valget, kan møde op på et valgmøde og afgive deres stemme. Selve aftenen afvikles som et arrangement med oplæg fra foreningens formand og mulighed for at høre og tale med alle kandidaterne. Herefter er der afstemning, og imens stemmerne tælles op, byder foreningen på mad og underholdning.

Valgets resultat offentliggøres umiddelbart efter, at stemmerne er talt op.

Obligationsejervalg

Obligationsejer-valget er landsdækkende og foregår derfor elektronisk.

Hvis der er flere kandidater end der skal vælges, afholdes der valg.

Valgets resultat offentliggøres hurtigst muligt i annoncer i landsdækkende medier og på foreningens hjemmeside.