Forenet Kredit-direktør bliver formand for ekspertgruppe om demokratiske virksomheder

Erhvervsminister Simon Kollerup har nedsat en ny ekspertgruppe, som skal afdække demokratiske virksomheders rolle i det danske samfund – og komme med anbefalinger til, hvordan vi kan skabe bedre vilkår for det demokratiske erhvervsliv.

Nykredit er foreningsejet. PFA Pension er kundeejet. Arla er ejet af landmænd. Der findes i Danmark en lang række ejerskabsmodeller, som med en fællesbetegnelse kalder demokratisk. Den demokratiske erhvervssektor er en stor og vigtig del af det danske samfund. Men der mangler viden og overblik over sektoren.

Derfor nedsætter erhvervsminister Simon Kollerup nu en ny ekspertgruppe, som skal bruge det næste år på at kortlægge de demokratiske virksomheder i Danmark.

Direktør i Forenet Kredit Louise Mogensen er blevet udpeget som formand for ekspertgruppen. Hun ser frem til arbejdet.

”Nykredit og Totalkredit er jo foregangseksempler på, hvad man kan opnå gennem foreningsejerskab. Veldrevne selskaber, som gennem sit ejerskab har mulighed for at give kunderne økonomiske fordele og tage rollen som en samfundsbevidst finansiel virksomhed”, siger Louise Mogensen.

 

Ud over at kortlægge og beskrive de nuværende demokratiske virksomheder, skal ekspertgruppen også se på eventuelle regler og barrierer, som hæmmer virksomhederne unødigt. Gruppen kan derfor også komme med anbefalinger til, hvordan vi kan få flere sunde demokratiske virksomheder til gavn for samfundet.

”Nykredit har rødder tilbage til 1851, og mange af de store andelsselskaber er grundlagt i 1800-tallet. Det er værd at se på, om de næste store demokratiske succeser også kan spire og gro frem i dag,” siger Louise Mogensen.

Ekspertgruppen har 17 medlemmer, og arbejdet løber over det næste år. Det er Erhvervsstyrelsen, som er sekretariat for gruppen, der har repræsentanter fra blandt andre Coop, Tryghedsgruppen og Arla. Du kan læse mere om ekspertgruppen på Erhvervsministeriets hjemmeside her:

https://em.dk/nyhedsarkiv/2021/juli/ny-ekspertgruppe-skal-undersoege-forholdene-for-demokratiske-virksomheder/