Forenet Kredit giver milliardtilskud til gavn for kunderne

Repræsentantskabet i Forenet Kredit har valgt, at der skal sendes et tilskud på 1.300 mio. kr. til Nykredit og Totalkredit, som kan anvendes til gavn for kunderne. Tilskuddet finansierer Nykredit-koncernens kundeprogrammer KundeKroner, ErhvervsKroner og Foreningsfordele. Der er samtidig tilskud til en række grønne initiativer.
Repræsentantskabsmøde

”Kunderne skal kunne mærke, at de er en del af en foreningsejet koncern. I Forenet Kredit deler vi vores overskud, og det kan kunderne mærke gennem kunderabatterne,” siger formand i Forenet Kredit Nina Smith.

Nykredits samlede udbytte er på 2.200 mio. kr. Af det modtager Forenet Kredit 1.736 mio. kr. som den største aktionær.

Repræsentantskabet i Forenet Kredit besluttede på sit ordinære møde torsdag 25. marts at fordele udbyttet således:

 

  • 1.300 mio. kr. anvendes til tilskud til selskaber i Nykredit-koncernen med følgende fordeling:
    • Totalkredit A/S får et tilskud på 1.010 mio. kr. til udbetaling i løbet af 2021, heraf udgør 35 mio. kr. tilskud til grønne initiativer.
    • Nykredit Realkredit A/S får et tilskud på 225 mio. kr. til udbetaling i løbet af 2021.
    • Nykredit Bank A/S får et tilskud på 65 mio. kr. til udbetaling i løbet af 2021, heraf udgør 40 mio. kr. tilskud til grønne initiativer
  • 200 mio. kr. anvendes til konsolidering og forøgelse af Forenet Kredits kapitalberedskab, hvorefter kapitalberedskabet udgør ca. 9,3 mia. kr.
  • 13 mio. kr. (1 pct. af tilskuddet) anvendes som tilskud til Nykredits Fond til anvendelse til uddelinger i 2021.
  • De resterende ca. 223 mio. kr. reserveres til driftsudgifter, skat og opbygning af foreningens likviditetsberedskab.

Repræsentantskabet vedtog i september 2020, at der skal gives et særligt grønt tilskud på 200 mio. kr. til gavn for kundernes grønne omstilling. Derfor kan man se en udspecificering af det grønne tilskud i ovenstående fordeling. Det grønne tilskud anvendes blandt andet til at give lavere priser på grønne produkter, tilskud til afskaffelse af oliefyr og andre klimavenlige tiltag.

Kapitalberedskabet er Forenet Kredits økonomiske sikkerhed, som er reserveret til at kunne indskydes i Nykredit-koncernen, hvis det måtte være nødvendigt eller hensigtsmæssigt. Det er foreningens mål, at kapitalberedskabet opbygges til 10 mia. kr.