Forenet Kredit sender 1,25 milliarder retur til Nykredit-koncernen

Repræsentantskabet har til repræsentantskabsmødet i Forenet Kredit torsdag aften vedtaget, at der gives 1,25 mia. kr. i tilskud til Nykredit og Totalkredit til gavn for kunderne.

Repræsentantskabet har til repræsentantskabsmødet i Forenet Kredit torsdag aften vedtaget, at der gives 1,25 mia. kr. i tilskud til Nykredit og Totalkredit til gavn for kunderne.

Forenet Kredits repræsentantskab skal fordele årets udbytte fra Nykredit på 2,2 mia. kr. i henhold til foreningens ejerskabspolitik.

”Kunderne kan mærke en kontant fordel af foreningsejerskabet gennem vores tilskud. Det gør det muligt for Nykredit og Totalkredit at give rabatter, som sænker bidragsbetalingen,”
siger formand i Forenet Kredit Nina Smith.

Efter indstilling fra bestyrelsen har repræsentantskabet disponeret udbyttet således:

 • 700 mio.kr. anvendes til konsolidering og forøgelse af Forenet Kredits kapitalberedskab, så kapitalberedskabet stiger fra ca. 7,7 mia.kr. til ca. 8,4 mia.kr.
 • 1,25 mia.kr. anvendes til tilskud til selskaber i Nykredit-koncernen med følgende fordeling:
  • Totalkredit A/S får et tilskud på 725 mio.kr. til udbetaling i løbet af 2020.
  • Nykredit Realkredit A/S får et tilskud på 225 mio.kr. til udbetaling i løbet af 2020.
  • Nykredit Bank A/S får et tilskud på 300 mio.kr. til udbetaling i løbet af 2020.
  • 12,5 mio.kr. (1 pct. af tilskuddet) anvendes som tilskud til Nykredits Fond til anvendelse til uddelinger i 2019.
 • De resterende ca. 235 mio.kr. reserveres i foreningens likviditetsberedskab.

I 2018 blev der afsat 2,4 mia. kr. til tilskud til koncernen, som dækker tilskuddet i 2018 og 2019. Nykredit og Totalkredit har anvendt tilskuddet til sine kundeprogrammer KundeKroner, ErhvervsKroner og MineMål.

Det netop vedtagne tilskud bliver derfor først overført til koncernen i 2020.