Forenet Kredit sender igen milliardtilskud til gavn for kunderne i Nykredit og Totalkredit

Forenet Kredits repræsentantskab har besluttet at sende et tilskud på 1.375 mio. kr. til Nykredit og Totalkredit i 2023, som kan anvendes til gavn for kunderne. Tilskuddet er med til at finansiere Nykredit-koncernens kundeprogrammer KundeKroner, ErhvervsKroner og ForeningsFordele. Samtidig reserverer Forenet Kredit et milliardbeløb til fremtidige koncerntilskud som kundernes sikkerhed for, at foreningen også kan yde tilskud, hvis Nykredit ikke udbetaler udbytte.

Forenet Kredits formue skal komme kunderne til gode i Nykredit og Totalkredit. Først og fremmest ved at sikre Nykredit en stærk kapitalbase som forudsætning for en koncern, der kan være til stede med udlån og understøtte kundernes økonomi i hele landet – også i uforudsigelige økonomiske tider.

Men foreningens overskud kommer også kunderne til gavn på mere direkte og kontant facon i form af tilskud til Nykredit og Totalkredits kundeprogrammer.

”I Forenet Kredit deler vi vores overskud med Nykredit-koncernen i form af årlige tilskud til gavn for kunderne i Nykredit og Totalkredit – tilskud, som giver Nykredit-koncernen mulighed for at tilbyde kunderne fordele og rabatter, så det bliver billigere at være boligejer og bankkunde i hele Danmark. Overskudsdelingen er en af de helt store styrker ved foreningsejerskabet. Det giver kontante fordele for kunderne og styrker samtidig koncernens konkurrenceevne,” fortæller formand i Forenet Kredit, Michael Demsitz.

Derudover har Forenet Kredits repræsentantskab besluttet at styrke foreningens kapitalberedskab – udover kravene fra Finanstilsynet – og spare op til to års yderligere tilskud til koncernen.

”Ved at reservere, hvad der svarer til to års tilskud til koncernen, sender vi et klart signal til kunderne om, at vi kan bakke op om Nykredits og Totalkredits fordels- og kundeprogrammer også i år, hvor vi ikke modtager udbytte, som vi så i forbindelse med covid-19-pandemien i 2020. Dette for at skabe yderligere sikkerhed omkring Nykredits og Totalkredits kundeprogrammer,” fortæller Michael Demsitz.

Anvendelse af udbytte i 2023
Nykredit A/S’ ordinære udbyttebetaling for regnskabsåret 2022 udgør 4.650 mio. kr.

Forenet Kredit modtager 78,9 pct. af udbyttet, svarende til i alt 3.669 mio. kr.

Dertil kommer et ekstraordinært udbytte på 1.223 mio. kr., der blev udbetalt ultimo november 2022, som var den sidste del af det tilbageholdte udbytte fra 2019, som under normale omstændigheder skulle have været udbetalt i 2020. Beløbet er placeret i kapitalberedskabet og indgår derfor i saldoen for kapitalberedskabet ultimo 2022.

Samlet set udgør udbyttet således 4.892 mio. kr., som foreningens repræsentantskab på et ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 23. marts har besluttet af anvende som beskrevet herunder:

 • 1.375 mio. kr. anvendes til tilskud til selskaber i Nykredit-koncernen med følgende fordeling:
  • Totalkredit A/S får et tilskud på 1.025 mio. kr. til udbetaling i løbet af 2023, heraf udgør 20 mio. kr. tilskud til grønne initiativer.
  • Nykredit Realkredit A/S får et tilskud på 250 mio. kr. til udbetaling i løbet af 2023, heraf udgør 5 mio. kr. tilskud til grønne initiativer.
  • Nykredit Bank A/S får et tilskud på 100 mio. kr. til udbetaling i løbet af 2023, heraf udgør 55 mio. kr. tilskud til grønne initiativer.
 • 203 mio. kr. overføres til likviditetsberedskabet til dækning af driften af foreningen inkl. klimaaktiviteter i regi af Forenet Kredit og skat.
 • 14 mio. kr. (1 pct. af tilskuddet for 2023) anvendes som tilskud til Nykredits Fond.
 • 2.200 mio. kr. anvendes til konsolidering og forøgelse af Forenet Kredits kapitalberedskab.
 • 1.100 mio. kr. reserveres til fremtidige koncerntilskud (Efter tilførslen af de 1.100 mio. kr. har Forenet Kredit samlet set reserveret 2.977 mio. kr. til fremtidige koncerntilskud).

Repræsentantskabet i Forenet Kredit træffer årligt beslutning om anvendelse af årets udbytte, herunder hvor stor en andel, der årligt anvendes som koncerntilskud til gavn for kunderne. Beslutningen om tilskud træffes under forudsætning af, at Nykredit-koncernen ikke i samme periode kommer i solvensmæssige vanskeligheder.

Siden 2017 har Forenet Kredit samlet set sendt et tilskud på 8.000 mio. kr. til Nykredit og Totalkredit til gavn for kunderne.

Læs mere om hvordan Forenet Kredit deler overskuddet.