Forenet Kredit: Skattespekulation er uacceptabelt

Formand i Forenet Kredit, Nina Smith, understreger, at Nykredit ikke skal bidrage til spekulation med udbytteskat. Det siger formanden, efter at det er blevet foreningen bekendt, at medarbejdere i Nykredit-koncernen i 2008 ikke afviste Nordea, som ville oprette en fond til administration i Nykredit Portefølje Administration – selv om medarbejdere var vidende om, at fonden havde til hensigt at spekulere i udbyttebeskatning.

Da sagen kom frem i medierne i sidste uge, var det overbevisningen i Nykredit – og Forenet Kredit – at Nykredit ikke kendte til fondens spekulative formål. Nu viser yderligere intern gennemgang, at en række medarbejdere i 2008 kendte til skatteformålet. Dermed burde de have afvist at administrere fonden.

Som hovedaktionær i Nykredit er Forenet Kredit utilfreds med, at fonden ikke blev afvist, når formålet var kendt.

”Jeg har meget høje forventninger til koncernens forretningsmoral. Nykredit skal ikke kun styre efter, hvad der er lovligt, men hvad der er moralsk rigtigt. Det er skattespekulation ikke, og dømmekraften har svigtet i den her sag fra 2008,”
siger Nina Smith og tilføjer:

”Vi bliver nødt til at leve op til vores egne ord om, at vi ikke er som de andre. Nykredit er foreningsejet – det er i sidste ende kunderne, som bestemmer. Det skal sive hele vejen ned igennem organisationen, at vi er her for kundernes skyld – ikke for profitten i sig selv. Og hvis kunderne får nogle eksotiske idéer, så siger vi fra. Det gjorde vi ikke i dette tilfælde. Men jeg er glad for at se, at organisationen tager sagen alvorligt og søger at komme til bunds i den,”
siger Nina Smith.

Forenet Kredit sætter gennem sit ejerskab og bestyrelsesposter rammerne for Nykredits virke. Det er ledelsen i Nykredits ansvar, at dette bliver efterlevet i dagligdagen.

”Nykredit skal drives både ansvarligt og ordenligt. Jeg forventer klart, at den slags adfærd er fortid. Sagen ligger ti år tilbage, og jeg tror ikke, at nogen i koncernen er uenige i, at det er uacceptabelt,”
siger Nina Smith.