Forenet Kredit udskriver valg til repræsentantskabet

Der skal vælges nye medlemmer til repræsentantskabet i Forenet Kredit, og kandidater kan nu melde sig til valget, som bliver afgjort i marts.

Valget til repræsentantskabet i Forenet Kredit er udskrevet 13. januar 2021. Repræsentantskabet er øverste myndighed hos Forenet Kredit, som ejer størstedelen af Danmarks største udlåner, Nykredit-koncernen. Repræsentantskabet sammensættes demokratisk af foreningens medlemmer og obligationsejere.

I år er det medlemmerne på Fyn og i Nordjylland, som skal vælge repræsentanter. Det er realkreditkunder i Nykredit og Totalkredit, samt kunder i Nykredit Bank med et engagement på mindst 50.000 kr., som har mulighed for at stemme.

Virtuelle valg i 2021

Som noget nyt bliver valgmøderne virtuelle i 2021. På grund af COVID-19 har bestyrelsen i Forenet Kredit besluttet at anvende foreningens force majeure-regler, og dermed at valgmøderne i 2021 ekstraordinært afholdes virtuelt.

De virtuelle valgmøder i 2021 vil blive udformet, så de minder mest muligt om et normalt valgmøde, men frem for at møde op og være med fysisk, følges valgmødet mere som en udsendelse hjemme fra stuen.

Undervejs får vælgerne mulighed for at høre mere om Forenet Kredit og Nykredit-koncernen, og alle kandidater får naturligvis god mulighed for at præsentere sig selv og de respektive mærkesager. Selve afstemningen, som bliver administreret af VP-Securities under tilsyn af foreningens eksterne revisionsfirma Deloitte, vil foregå i det virtuelle møde, og har samme grad af sikkerhed med Nem-ID verifikation.

Virtuelt valgmøde på Fyn: Den 16. marts 2021

Valget på Fyn dækker kommunerne: Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Middelfart, Nordfyn, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø.

På Fyn skal der vælges ti repræsentantskabsmedlemmer i alt. Fem skal vælges af privatkunder og fem skal vælges af erhvervskunder.

Virtuelt valgmøde i Nordjylland: Den 18. marts 2021

Valget i Nordjylland dækker kommunerne: Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord, Norddjurs, Rebild, Randers, Vesthimmerland og Aalborg.

I Nordjylland skal der vælges otte repræsentantskabsmedlemmer i alt. Fire skal vælges af privatkunder og fire skal vælges af erhvervskunder.

Obligationsejervalg
Du har mulighed for at deltage i obligationsejervalget, hvis du ejer for min. 50.000 kr. obligationer eller andre værdipapirer udstedt af Nykredit eller Totalkredit. Der skal vælges syv repræsentanter, og her kan obligationsejere fra hele verden stemme. Valget sker ved digital afstemning fra den 5. februar – 18. marts 2021.