Forenet Kredits halvårsregnskab viser fremgang

Halvårsregnskabet fra Forenet Kredit viser fremgang i udlånet og indtjeningen, som aflejres på bundlinjen i form af en voksende egenkapital.

Koncernen har i regnskabsperioden tilbageført nedskrivninger og har haft en regnskabsmæssig gevinst på gamle Swap-lån, som ikke længere udbydes. Sammen med en god fremgang i kerneforretningen betyder det, at Forenet Kredit, der ejer 89,8 pct. af aktierne i Nykredit A/S, har et resultat efter skat på 4,9 mia. kr. efter skat og minoritetsinteresser.

”Nykredit og Totalkredit øger sit udlån og er dermed til gavn for flere kunder. Samtidig er jeg glad for at se, at Nykredit fortsætter med at reducere sine omkostninger og bliver stadig mere effektive. Nykredit holder den retning, som koncernen har sat, og det er vi som storaktionær tilfreds med,”
siger direktør i Forenet Kredit, Louise Mogensen

Væksten er fordelt pænt over koncernens forretningsområder og dækker geografisk hele landet. I dag kommer to ud af tre private realkreditlån i landdistrikterne fra Nykredit.

Forenet Kredit har som formål at være til gavn for kunderne på et finansielt bæredygtigt grundlag gennem sit ejerskab af Nykredit-koncernen.

Regnskabet for Forenet Kredit kan læses her

Spørgsmål kan rettes til pressechef Mathias Bencke Fremmen på telefon 5128 6772