Forenet Kredits udbytte udskydes

Beslutningen om at udbetale udbytte i Nykredit bliver udskudt, og Forenet Kredit udskyder tilsvarende sin beslutning om fordeling af udbyttet. Samtidig garanteres KundeKroner yderligere et år.

Udbruddet af Covid-19 har ramt det danske samfund og økonomi hårdt. I lyset af dette har Nykredit sammen med sine aktionærer, anført af Forenet Kredit, besluttet at udskyde sin beslutning om udbyttebetaling. På den kommende generalforsamling bliver der dermed ikke taget stilling til udbyttet, og det foreslåede udbytte bliver derfor indtil videre i Nykredit.

Forenet Kredit modtager 78,9 pct. af udbyttet fra Nykredit, og det er repræsentantskabet i Forenet Kredit, som disponerer over foreningens andel. Udbyttet bruges primært til to ting: Tilskud til Nykredit-koncernen til gavn for kunderne samt til et øget kapitalberedskab i Forenet Kredit.

Tilskuddet til koncernen finansierer blandt andet KundeKroner. Samtidig med beslutningen om at udskyde udbyttet, har Totalkredit meddelt, at garantien for KundeKroner udvides med endnu et år, så det gælder hele 2021 også. KundeKroner er en rabat på bidragssatsen på 0,15 procentpoint, som privatkunder i Totalkredit får på grund af foreningsejerskabet.

”Det er tumultariske tider, og det er netop nu, samfund og kunder skal kunne regne med os. Selv om Nykredit-koncernen er meget velkapitaliseret, støtter vi op om at udskyde udbyttebetalingen. Vi er som ejere klar til at gøre alt, hvad det kræver, for at Nykredit og Totalkredit kan støtte samfundet gennem krisen,” siger formand i Forenet Kredit Nina Smith.

Hun understreger, at foreningen har som sit formål at sikre, at Nykredit og Totalkredit kan være til gavn for kunderne. Både i gode og svære tider.

Nykredits seneste rapporterede egentlige kernekapitalprocent (CET1) er 19,5 pct., hvilket ligger betydeligt over de regulatoriske krav og egen kapitalmålsætning, der lyder på en egentlig kernekapitalprocent (CET1) på ca. 16 pct. Herudover har Forenet Kredit etableret et kapitalberedskab og likviditetsberedskab, der senest rapporteret er hhv. 8,9 og 1,6 mia. kr.