Foreningen Nykredit godkender planer om børsnotering

Repræsentantskabet i Foreningen Nykredit (nu Forenet Kredit) har på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde her til aften efter indstilling fra en enig bestyrelse godkendt, at Nykredit søger en børsnotering.

“Vi har på mødet haft endnu en god debat om de udfordringer, Nykredit står over for. Et meget stort flertal af medlemmerne valgte at bakke op om bestyrelsens anbefaling om at lade Nykredit børsnotere. Det er jeg naturligvis glad for. Alternativet havde været, at danske boligejere og erhvervsdrivende ville opleve betragtelige prisstigninger og dårligere lånemuligheder. Med en børsnotering vil Nykredit fortsat kunne låne ud i hele Danmark og understøtte vækst og beskæftigelse”
udtaler Nina Smith, næstformand for Forenet Kredit.

KundeKroner

Næste gang, repræsentantskabet mødes, er til det ordinære repræsentantskabsmøde den 16. marts. Her skal repræsentantskabet bl.a. tage stilling til vedtægtsmæssige ændringer, der kan muliggøre fordelsmodellen KundeKroner.

“Nykredit bliver en unik foreningskontrolleret børsnoteret virksomhed. Forenet Kredit vil som største aktionær modtage det meste af udbyttet fra et børsnoteret Nykredit.  Det er vores klare anbefaling i bestyrelsen, at vi i foreningen tilbagefører størstedelen af de penge til Nykredit-koncernen, som så kan lade pengene komme kunderne til gode i form af kontante fordele. Min fornemmelse efter mødet i dag er også, at der er bred opbakning i repræsentantskabet til den model,”
siger Nina Smith.

Repræsentantskabet skal på mødet i marts også tage stilling til en række ændringer af corporate governance-strukturen for foreningen og for Nykredit. Blandt andet skal der ske en klarere opsplitning af bestyrelserne i Forenet Kredit og Nykredit Holding.

Repræsentantskabet skal i marts også endeligt fastlægge en ny ejerskabspolitik.