Foreningen Nykredit yder tilskud på 600 mio. kr. til Totalkredit

Forenet Kredit har her til aften afholdt ordinært repræsentantskabsmøde. På mødet har repræsentantskabet godkendt at udbetale 600 mio. kr. som tilskud til Totalkredit. Pengene udbetales til Totalkredit, når Nykredit-koncernen børsnoteres, dog senest den 1. juli 2017.

Nina Smith, der er ny formand for Forenet Kredit, udtaler om beslutningen:

“I aften har repræsentantskabet givet sin opbakning til, at Forenet Kredit yder et tilskud på 600 mio. kr. til Totalkredit til gavn for virksomheden og kunderne. Det er jeg meget glad for. Nykredit-koncernen bliver en unik børsnoteret virksomhed med en forening som majoritetsaktionær. Det giver fordele for virksomheden og kunderne, og det er det, vi viser med dette tilskud til Totalkredit.”

Totalkredit skal nu træffe beslutning om den konkrete anvendelse af tilskuddet, hvilket der vil blive informeret nærmere om efter et bestyrelsesmøde i Totalkredit d. 17. marts 2016. Selve tilskuddet vil blive finansieret ved låneoptagelse og/eller et salg af en del af Forenet Kredits aktier i Nykredit Holding A/S.

Repræsentantskabet har på mødet i aften også vedtaget en række ændringer af vedtægterne. Vedtægtsændringerne og beslutningen om tilskud er betinget af, at vedtægtsændringerne godkendes af Erhvervsstyrelsen.

“Vi har slået fast, at det kræver repræsentantskabets opbakning at ændre på Forenet Kredits majoritetsejerskab af Nykredit-koncernen. Det betyder, at foreningen vil modtage hovedparten af udbyttet fra Nykredit-koncernen,”
udtaler Nina Smith.

Repræsentantskabet har valgt medlemmerne af bestyrelsen i Forenet Kredit. Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig. I den forbindelse blev Nina Smith valgt som formand for Forenet Kredit:

“Jeg er meget glad for den store tillid, repræsentantskabet og bestyrelsen har vist mig. Både Forenet Kredit og Nykredit-koncernen står over for store forandringer de kommende år. Nykredit-koncernen skal børsnoteres, fordi en børsnotering kan sikre, at Nykredit-koncernen fortsat kan låne ud i hele Danmark og understøtte vækst og beskæftigelse. Det betyder, at Forenet Kredit også skal have en ny og anderledes rolle. Fremover vil repræsentantskabet skulle tage stilling til fordelingen af udbyttet fra Nykredit. Samtidig skal vi have skabt et mere moderne demokrati i Forenet Kredit. Det er opgaver, jeg ser meget frem til at tage fat på.”

Foreningens Nykredits Bestyrelse

Følgende repræsentantskabsmedlemmer er valgt til bestyrelsen i Forenet Kredit:

 • Nina Smith (formand)
 • Hans Bang-Hansen (næstformand)
 • Michael Demsitz
 • Steffen Kragh
 • Anders C. Obel
 • Bettina Egerland
 • Merete Eldrup
 • Per W. Hallgren

Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer*:

 • Olav Brusen Barsøe
 • Leif Vinther
 • Pernille Brøndsted Hirshals
 • Inge Sand

Medarbejdervalgte suppleanter:

 • Ina Nielsen (personlig suppleant for Olav Brusen Barsøe)
 • Lars Bang Falkeborg (personlig suppleant for Leif Vinther)
 • Lars Peter Skaarup (personlig suppleant for Pernille Brøndsted Hirshals)
 • Bo Friis Løvenhardt (personlig suppleant for Inge Sand)

*valgt i marts 2016 og indtræder 16. marts 2016