Foreningen Nykredits bestyrelse: Vi anbefaler en børsnotering af Nykredit

Bestyrelsen Forenet Kredit anbefaler at børsnotere Nykredit, så Nykredit og Totalkredit fortsat kan låne ud til boligejere og erhvervsdrivende i hele Danmark.

Forenet Kredits repræsentantskab har gennem længere tid været i dialog med bestyrelsen i Forenet Kredit Holding, Nykredit Realkredit og koncernledelsen om, hvordan man kan ruste koncernen til nye og skærpede kapitalkrav, der er på vej fra internationale myndigheder. En enig bestyrelse i Forenet Kredit har på den baggrund indstillet til repræsentantskabet, at Nykredit børsnoteres.

“I Forenet Kredit arbejder vi på at sikre kunderne i Nykredit-koncernen, som også omfatter Totalkredit, stabile og attraktive boliglån i hele landet – både nu og i fremtiden. Det er en klar målsætning for foreningen. De nye og skærpede kapitalkrav, der er på vej fra internationale myndigheder, udfordrer Nykredit. Foretager vi ikke grundlæggende forandringer, vil danske boligejere og erhvervsdrivende opleve betragtelige prisstigninger og dårligere lånemuligheder. Det ønsker vi ikke. Derfor anbefaler vi fra bestyrelsens side en børsnotering af Nykredit,”
siger Nina Smith, næstformand for Forenet Kredit, og fortsætter:

“Hvis Nykredit fortsat skal låne ud i hele Danmark og understøtte vækst og beskæftigelse, skal Nykredit børsnoteres.”

Repræsentantskabet træffer endelig beslutning om en børsnotering af Nykredit på sit møde 10. februar 2016.

Udbytte til gavn for kunderne

Forenet Kredit, der er i dag ejer 89,8 pct. af Nykredit, vil fortsat være majoritetsejer efter en eventuel børsnotering. Nykredit vil dermed blive en unik foreningskontrolleret børsnoteret virksomhed. Med en børsnotering af Nykredit vil Forenet Kredit få udbetalt størstedelen af det årlige udbytte til aktionærerne.

“Repræsentantskabet vil få en ny og anderledes rolle. Som majoritetsejer udøver vi i dag aktivt ejerskab og sikrer, at Nykredit driver finansiel virksomhed til gavn for kunderne. Med en børsnotering skal vi også tage stilling til fordelingen af udbyttet fra Nykredit. Det er bestyrelsens indstilling til repræsentantskabet, at pengene skal komme kunderne til gode. Vi ønsker derfor at tilbageføre store dele af udbyttet til Nykredit-koncernen, som så kan vælge at sende dem videre til kunderne”
siger Nina Smith.

Du kan læse hele den pressemeddelelse, Forenet Kredit har udsendt, ude i siden.