Foreningen og dig

FacebookTwitterLinkedInEmail

Du kan være med til at bestemme

Forenet Kredit består af medlemmer, der er kunder i Nykredit og Totalkredit. Som forening har vi et erklæret mål om at sikre boligejere stabile boliglån i hele landet – både nu og i fremtiden.

Som medlem kan du også være med til at bestemme, hvem der sidder i foreningens repræsentantskab. Det kan du, fordi størstedelen af repræsentantskabet vælges af og blandt foreningens medlemmer.

Repræsentantskabet er foreningens øverste myndighed. Det vælger bl.a. foreningens bestyrelse, der udstikker retningen for det aktive ejerskab og understøtter, at koncernen driver finansiel virksomhed til gavn for kunderne på et finansielt bæredygtigt grundlag.

Læs mere om repræsentantskabet. 

Hvem og hvor mange er medlem?

Vores forening har i dag over 300.000 medlemmer, som alle er låntagere i Totalkredit eller kunder i Nykredit. Men medlemspotentialet er på omkring en million danskere, for så mange mennesker er låntagere i enten Totalkredit eller Nykredit.

Vi byder meget gerne mange flere medlemmer velkomne. Og heldigvis stiger tallet også stødt. Men mens du som låntager i Nykredit Realkredit eller bankkunde med et engagement i form af et indlån eller et udlån på min. 50.000 kr. i Nykredit Bank automatisk er indmeldt i foreningen, så skal du aktivt melde dig ind, hvis du er låntager i Totalkredit.

I september 2016 besluttede repræsentantskabet at ændre i vedtægterne og valgregulativet, så du bliver meldt ind i foreningen, når du udviser interesse for valget til repræsentantskabet. Det betyder, at du bliver meldt ind samtidig med, at vi modtager din underskrevne kandidaterklæring eller stillerblanket, eller når du rekvirerer dit valgkort. Husk blot at overholde de givne tidsfrister.

Låntager i Totalkredit

Du kan som låntager i Totalkredit blive medlem af foreningen, hvis du har realkreditlån i Totalkredit eller har et prioritetslån, der er overdraget til Totalkredit eller Nykredit Realkredit. Det er gratis at melde sig ind i Forenet Kredit.

MELD DIG IND

Er dit Totalkredit-lån formidlet gennem Nykredit efter september 2014, er du automatisk medlem af foreningen. Ligesom du bliver medlem, hvis du deltager i valget til repræsentantskabet – enten som kandidat, stiller eller vælger.

Du bliver meldt ind samtidig med, at vi modtager din underskrevne kandidaterklæring eller stillerblanket, eller når du rekvirerer dit valgkort. Husk blot at overholde de givne tidsfrister.

Er jeg allerede medlem?

Du er allerede medlem, hvis:

  • du har realkreditlån i Nykredit Realkredit
  • du har mindst 50.000 kr. i indlån og/eller udlån i Nykredit Bank.

Du skal melde dig ind, hvis:

  • du har realkreditlån i Totalkredit. Er lånet formidlet gennem Nykredit efter sep. 2014, er du allerede medlem
  • du har et prioritetslån, der er overdraget til Totalkredit eller Nykredit Realkredit.

Har du lyst til at være medlem af Forenet Kredit, kan du melde dig ind her.