Foreningsejerskabet af Nykredit-koncernen er vores kendetegn

Forenet Kredit afholdt torsdag aften ordinært repræsentantskabsmøde. På dagsordenen gav formand Nina Smith en status på udviklingen i foreningen og satte blandt andet fokus på værdien af foreningsejerskabet af Nykredit-koncernen.
Repræsentantskabsmøde

”Banken er med til at styrke realkreditten”, ”foreningsejerskabet er vores kendetegn” og ”stor tak til de medarbejdervalgte for deres indsats i bestyrelsen” varbudskaber, som Forenet Kredit kom med fra talerstolen til Forenet Kredits repræsentantskabsmøde torsdag den 19. september.

Formand for Forenet Kredit Nina Smith aflagde sin beretning til foreningens repræsentantskab, og koncernchef Michael Rasmussen gav en status på Nykredits aktuelle situation. De lagde begge vægt på Nykredit-koncernens særlige historie i samfundet. Nina Smith talte om værdien af foreningsejerskabet af Forenet Kredit:

”Foreningsejerskabet er vores kendetegn. Og vores styrke, hvis vi forstår at udnytte det. Demokrati i sig selv, giver ingen garanti for, ikke at begå fejl. Men vi skal – i modsætning til andre ledere i den finansielle sektor – stå til ansvar over for vores vælgere, nemlig kunderne og obligationsejerne, ved vores årlige valg”,

sagde Nina Smith i sin beretning og uddyber:

”Der er en direkte og meget konkret form for demokratisk kontrol med beslutningstagerne i Nykredit. Kunderne kan her stemme med fødderne, men de kan også blive og stemme med blyanten.”

Stor tak til de medarbejdervalgte medlemmer i Forenet Kredits bestyrelse

Ved gårdagens repræsentantskabsmøde blev det ved afstemning vedtaget, at de medarbejdervalgte forlader bestyrelsen. I stedet fortsætter de fire medarbejdervalgte som medlemmer af repræsentantskabet. Baggrunden for ændringen skal findes i lov om finansiel virksomhed, der stiller krav om, at foreningens bestyrelse ikke må have et flertal af medlemmer, som er medarbejdervalgte eller samtidig sidder i bestyrelsen for Nykredit A/S.

”Jeg vil gerne takke de medarbejdervalgte medlemmer for deres indsats og bidrag gennem årene. Jeg ser frem til at samarbejde med dem i repræsentantskabet,” siger formand i Forenet Kredit Nina Smith.

Se dagsorden fra repræsentantskabsmødet her.