Nykredits Fond

Forenet Kredit administrerer Nykredits Fond. Fonden uddeler midler i hele Danmark til projekter med særlig relation til bolig og byggeri. Hvert år uddeler fonden også fire arkitekturpriser.

Arkitekturpris

_21E6905xw

Nykredits Fonds Arkitekturpris 2020/2021

_MG_9082w

Nykredits Fonds Arkitekturpris 2020/2021

_MG_9309w

Nykredits Fonds Arkitekturpris 2020/2021

_21E6850w

Nykredits Fonds Arkitekturpris 2020/2021

_21E6804w

Nykredits Fonds Arkitekturpris 2020/2021

_21E6823xw

Nykredits Fonds Arkitekturpris 2020/2021

_21E6329w

Nykredits Fonds Arkitekturpris 2020/2021

_21E6325xw

Nykredits Fonds Arkitekturpris 2020/2021

_21E6313w

Nykredits Fonds Arkitekturpris 2020/2021

_MG_9319xw

Nykredits Fonds Arkitekturpris 2020/2021

Nykredits Fonds Arkitekturpris 2018

Nykredits Fonds Arkitekturpris 2018

Nykredits Fonds Arkitekturpris 2018

Nykredits Fonds Arkitekturpris 2018

Nykredits Fonds Arkitekturpris 2018

Nykredits Fonds Arkitekturpris 2018

Nykredits Fonds Arkitekturpris 2018

Nykredits Fonds Arkitekturpris 2018

_19C0218xw

Nykredits Fond Arkitekturpris 2019

_MG_5369w

Nykredits Fond Arkitekturpris 2019

_19C0323w

Nykredits Fond Arkitekturpris 2019

_19C0068w

Nykredits Fond Arkitekturpris 2019

_MG_5273w

Nykredits Fond Arkitekturpris 2019

_MG_5159w

Nykredits Fond Arkitekturpris 2019

_MG_5400xw

Nykredits Fond Arkitekturpris 2019

Nykredits Fonds Arkitekturpris 2018

Nykredits Fonds Arkitekturpris 2018

Nykredits Fonds Arkitekturpris 2018

Nykredits Fonds Arkitekturpris 2018

nykredits-fond-1

_19C0137xw

Nykredits Fond Arkitekturpris 2019

_MG_5400xw

Nykredits Fond Arkitekturpris 2019

_MG_5310w

Nykredits Fond Arkitekturpris 2019

_19C0119xw

Nykredits Fond Arkitekturpris 2019

_19C0152xw

Nykredits Fond Arkitekturpris 2019