Genvalg til Forenet Kredits bestyrelse

Forenet Kredits siddende bestyrelse blev genvalgt uden afstemning på foreningens repræsentantskabsmøde torsdag den 23. marts 2023. Efter repræsentantskabsmødet konstituerede bestyrelsen Michael Demsitz som formand og Preben Sunke som næstformand.

Fra venstre mod højre var der genvalg til Preben Sunke, Mie Krog, Mette Ravn og Michael Kaas-Andersen.

Der var fire kandidater på valg til bestyrelsen i Forenet Kredit, da repræsentantskabet i foreningen i dag var samlet.

De fire genopstillere fra bestyrelsen opnåede alle valg uden afstemning, da der ikke var andre kandidater, som stillede op.

Ved en vedtægtsændring i 2020 blev valgperioden for bestyrelsesmedlemmer i Forenet Kredit ændret, således at bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode – og at der hvert år er fire medlemmer på valg.

De nye regler fandt anvendelse for første gang til bestyrelsesvalget i 2021, hvor der blev valgt otte bestyrelsesmedlemmer.

De bestyrelsesmedlemmer, som i 2021 blev valgt for en 2-årig periode, og som derfor var på valg i 2023, er Preben Sunke, Michael Kaas-Andersen og Mette Ravn. Derudover blev Mie Krog i 2022 valgt til bestyrelsen for en ekstraordinær 1-årig periode, idet daværende formand Nina Smith valgte at stoppe i bestyrelsen. Mie Krog var derfor også på valg i år.

Efter repræsentantskabsmødet konstituerede bestyrelsen Michael Demsitz som formand og Preben Sunke som næstformand.

Bestyrelsen i Forenet Kredit

  • Formand Michael Demsitz, Erhverv, ikke på valg
  • Næstformand, Preben Sunke, Erhverv, genvalgt
  • Benny Kirkegaard, Privat, ikke på valg
  • Marie Bender Foltmann, Privat, ikke på valg
  • Mette Ravn, obligationsejer, genvalgt
  • Michael Kaas-Andersen, Privat, genvalgt
  • Mie Krog, Privat, genvalgt
  • Per W. Hallgren, obligationsejer, ikke på valg

Læs mere om Forenet Kredits bestyrelse.