Godt halvår i Forenet Kredit

Første halvdel af 2019 har økonomisk set været bedre for Forenet Kredit end ventet. Det skyldes en flot og bredt funderet fremgang i Nykredit-koncernen, hvor der i perioden kom flere nye kunder til, og indtjeningen steg som følge af blandt andet stor konverteringsaktivitet.

Halvåret har givet et resultat efter skat på 3,2 mia. kr. mod 3,0 mia. kr. for et år siden. Den gode udvikling i forretningen fik Nykredit til at opjustere sine forventninger til årsresultatet i juli, og Forenet Kredit justerer tilsvarende sine forventninger.

”Vi er meget tilfredse med resultatet. Nykredit og Totalkredit er meget solide virksomheder, og stadig flere vælger at blive kunder i koncernen. Det er en rigtig positiv udvikling,” siger direktør i Forenet Kredit Louise Mogensen.

”Vi glæder os over den finansielle fremgang, fordi det også giver os bedre mulighed for at give tilskud til koncernen til gavn for kunderne. På den måde kan Nykredit og Totalkredit dele fremgangen med kunderne,” siger hun.

Tilskuddet fra Forenet Kredit anvendes til KundeKroner, Erhvervskroner og Mine Mål.

Fremgangen i Nykredit-koncernen kan henføres til hele koncernen. Udlånet i Nykredit Bank er vokset med godt 10,4 pct. over det seneste år, og Totalkredits udlån er steget med godt 7,7 pct. i samme periode.

Foreningens egenkapital er på 71,9 mia. kr. og har aldrig været større. Langt hovedparten af det er foreningens ejerskab af Nykredit-koncernen. Hertil kommer et kapitalberedskab på 8,8 mia. kr. og et likviditetsberedskab på 2,6 mia. kr.

Læs hele regnskabet fra Forenet Kredit her.

Forenet Kredit Delårsrapport 1. halvår 2019