Godt halvår trods corona

Ligesom resten af samfundet er Forenet Kredits halvårsregnskab præget af coronakrisen med nedlukning af store dele af samfundet.

Manglende udbytte fra Nykredit sætter sit præg på Forenet Kredit f.m.b.a.’s regnskab ligesom turbulensen på de finansielle markeder kan aflæses i kursreguleringen. Efter regnskabsperiodens udløb er en stor del af kurstabet dog indhentet, og investeringsstrategien har vist sig robust igennem første halvsårs turbulens. Forenet Kredit f.m.b.a.’s egenkapital er holdt intakt og udgør 74,4 mia. kr. ultimo 1. halvår 2020 mod 74,0 mia. kr. ultimo 2019.

På trods af den vanskelige situation for samfundet og den finansielle sektor er der også positive træk i regnskabet. Både Nykredit og Totalkredit har været i stand til at øge udlånet samt tilgangen af nye kunder, hvilket tegner godt for fremtiden. Baseret på den nuværende vurdering af udsigterne for økonomien og de finansielle markeder forventes et resultat før skat for Forenet Kredit koncernen i niveauet 2,25 mia. kr. til 3,0 mia. kr.