Hvem repræsenterer mig?

Vi har delt landet op i syv valgområder – det har vi gjort for at sikre en geografisk spredning af medlemmerne i repræsentantskabet. Du kan stemme, når der er valg i dit valgområde.Repræsentantskabet er foreningens øverste myndighed. Den vælger bl.a. foreningens bestyrelse, der udstikker retningen for det aktive ejerskab og understøtter, at koncernen driver finansiel virksomhed til gavn for kunderne på et finansielt bæredygtigt grundlag.

Din stemme

Du er med til at bestemme, hvem der sidder i foreningens repræsentantskab. Det er du, fordi størstedelen af repræsentantskabet vælges af og blandt foreningens medlemmer.

Læs mere om repræsentantskabet.