Valg 2020

Christian Rex Lindskov Viuff

Valgområde: Syd- og Sønderjylland

Info

Christian Rex Lindskov Viuff

Advokat

Har du spørgsmål til Christian?

Send en mail

kandidat-erhverv

Uddannelse

Jeg er uddannet Cand. Jur. og advokat.

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

Jeg stiller op til repræsentantskabet, fordi jeg mener, at jeg kan bidrage til varetagelsen af kundernes og dermed ejernes interesser i et stærkt og konkurrencedygtigt finansieringsinstitut gennem Forenet Kredit.

I kraft af mit arbejde som advokat er jeg vant til at løse komplekse problemstillinger og udtænke stærke og holdbare løsninger. Jeg mener, at jeg har de rette kvalifikationer til at medvirke til at styrke foreningen i at træffe de rette beslutninger fremadrettet.

Hvad er dine mærkesager?

Jeg vil arbejde for, at der kan tilbydes en fair og konkurrencedygtig finansiering til erhvervslivet og boligejerne gennem blandt andet det stærke og unikke realkreditsystem, som vi kender i Danmark.

Der er desuden et stigende behov for likviditet til generationsskifte af virksomheder efter regeringens genindførsel af den høje arveafgift på virksomheder. Det er vigtigt, at foreningen udviser rettidig omhu med at hjælpe finansieringsinstitutterne med at udtænke gode og holdbare løsninger til virksomhederne. Jeg ønsker at medvirke til en styrkelse af et godt og konkurrencedygtigt realkreditsystem i Danmark.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

Foreningen skal fokusere på fortsat at hjælpe Nykredit og Totalkredit med at levere et stærkt og komplet finansieringsprodukt til kunderne. Dette skal ske gennem såvel realkredit som bank og til en for begge parter fair pris.

Foreningen skal desuden med rettidig omhu hjælpe virksomheder med at udtænke finansieringsløsninger i forbindelse med generationsskifte efter regeringens genindførsel af den høje arveafgift.

Fair og konkurrencedygtig finansiering til erhvervslivet og boligejerne

Lidt om mig

Jeg er uddannet Cand. Jur. og advokat.

Jeg arbejder og er bosiddende i Fredericia med min kone og vores 2 små drenge på 2 og 4 år.

Jeg har i kraft af mit arbejde og mit ejerskab af en større portefølje af udlejningsejendomme stor interesse for erhvervsejendomme og dermed relateret arbejde, finansiering m.v.

Foruden sædvanlige advokatopgaver beskæftiger jeg mig også i høj grad med administration af klienters og egne udlejningsejendomme i Danmark og i Tyskland.

Som advokat rådgiver jeg mine klienter vedrørende køb og salg af fast ejendom i form af såvel bolig- som erhvervsejendomme, ligesom jeg rådgiver små og store virksomheder.

Jeg har derfor også en stor forståelse for realkreditområdet og indsigt i finansiering generelt, og jeg mener, at jeg kan bidrage med mine kvalifikationer og kompetencer i Forenet Kredit.

Del siden:
FacebookTwitterLinkedInEmail