Valg 2020

Bo Grønvall Christensen

Valgområde: Syd- og Sønderjylland

Info

Bo Grønvall Christensen

Førtidspensionist

Har du spørgsmål til Bo?

Send en mail

kandidat-privat

Uddannelse

1998-2001 Seminariet i Aabenraa. – Pædagog uddannelse med linjefag i medie.
1986-1988 Tietgenskolen, EDB-skolen i Odense – EDB-Ass. Uddannelsen

Efteruddannelse og kurser:
2014 Diplom modul, kommunikation 10 ECTS
2013 Akademi uddannelse, PAS konsulent 10 ECTS.
PAS (Pædagogisk Analyse System), uddannet i praktisk anvendelse, implementering, og kommunikation før og under undersøgelsesforløbet, samt formidling af undersøgelsens konklusion.
2010 Enkeltfags modul, Idehistorie og videnskabsteori 15 ECTS.
Ilisimatusarfik / Grønlands universitet – Nuuk
2010 Diplom modul, Studier i udvikling og læring 10 ECTS.
Svare til Pædagogisk Psykologi på pædagogisk diplom uddannelse.
2010 Diplom modul, Effektiv pædagogik 10 ECTS.
Svarer til Samfundets organisering af pædagogisk praksis på pædagogisk diplom uddannelse.
2010 Coaching, ”Introduction to Coaching”.
36 timers intensivt forløb, med speciel fokusering på coaching, indenfor CREDE og den effektive pædagogiks 7 elementer. Underviser: Serene Tyra—University of California.
2010 PECS—Picture Exchange Communication System.
13 timers forløb, med grundlæggende træning i brugen af PECS. Undervisere: Louise Malkin BSc. Psych og Gary Dadd BEd (Hons CANTAB) + MA
2009 Diplom modul, Idehistorie og videnskabsterori 15 ECTS.
Svarer til videnskabsteori og pædagogik på pædagogisk diplom uddannelse.
2007 Omsorg for børn særlig indsats, barnet i centrum – rum til familien.
3 dages forløb med fokus på omsorgssvigt, kendetegn på overgreb, tidlig indsats, offer-krænker relationer, træning i den svære samtale, tværfagligt samarbejde.Underviser: Conni Gregersen – Psykolog.
2006 Grundkursus i Sagsbehandling.
Kurset blev afholdt af KL, med afsæt i den gældende danske forvaltningslov. Underviser: Hanne Borchersen 2006 Marte Meo kursus.
Grundlæggende introduktion, og præsentation af Marte Meo. Underviser: Anne Renée Hansen – Cand. Psych og Marte Meo Supervisor 2006 Arbejdsmiljø uddannelsen.
Lovpligtig uddannelse, i forbindelse med arbejdet som SR. Underviser: Kolja Schwenker 2004 NLP Practitioner.
Halvårs forløb hos NLP-Skolen i Roskilde, med efterfølgende eksamen og certifikat for bestået uddannelse.
2001 Galskabens magt.
Om parallelprocesser og forvirring ved arbejdet med tidligt skadede og psykotiske patienter. Underviser: Sverker Belin – Psykolog og psykoterapeut.
Personlige kompetencer:

Stærk på udvikling samt analyse af faktorer, der spiller ind i forandringsprocesser. Problemknuser, når det handler om fastkørte relationer eller ”den svære samtale”. Tænker pr. automatik drift og økonomi samt pædagogisk kvalitetssikring, når jeg går i gang med et projekt.

Faglige kompetencer:

Pædagogisk udvikling, systemisk anerkendende metode, CREDE, NLP, udviklingsbeskrivelse, kommunikations betydning for samspil og relationer, krisestyring og håndtering, coaching, rådgivning, skabelse af win-win, forvaltning, planlægning.

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

Jeg genopstiller efter 4 udviklende år i repræsentantskabet, hvor jeg har været med til at skabe den nok største reformering af foreningen, i hele foreningen historie. Meget er lykkedes, det aktive ejerskab er i fokus, børsnoteringen blev afblæst, og er i dag ikke en umiddelbart farbar vej, der er fokus på ejerandelen, samt at Nykredit koncernen er markedsførende og konkurrencedygtig på låneomkostningerne. Det er en udvikling, jeg fortsat gerne vil sikre og præge. Derfor stiller jeg jeg op til endnu en periode som repræsentantskabsmedlem i privat segmentet, og så mener jeg at der er for få ”almindelige” låntagere som jeg, i repræsentantskabet – jeg er ikke uddannet i penge, jura, eller virksomhedsledelse, jeg er formet af foreningsdanmark, god skik i foreninger, og en passion for at andelstanken skaber de største resoucer, med de laveste omkostninger, til gavn for alle.

Hvad er dine mærkesager?

Indførelse af direkte digitale valg, hvor man kan afgive sin stemme hjemme – jeg mener det er ideelt at man møder frem på et sted og afgiver sin stemme, i særdeleshed hvis man før dette har hørt kandidaternes holdninger, men lad os være realistiske ved de seneste valg er godt 50% af stemmerne afgivet via fuldmagt, altså af folk der ikke selv ønsker eller har mulighed for at møde på valgstedet. Derfor skal alle private og erhvervskunder ligesom obligationsejerne, hjemme fra sofaen ved brug af nem-id eller anden login, kunne afgive stemme selvstændigt og direkte, uden at skulle tro på, at andre gør som de har bedt om – altså direkte digitale valg, som hos vores medejere Tryghedsgruppen.

Afskaffelse af fuldmagts systemet – når jeg ønsker direkte digitale valg, kan jeg ikke støtte fuldmagtssystemet, der i bund og grund er muligheden for at stemme uden at møde frem, men man lægger sin stemme i fremmede hænder, og skal stole på at rette vedkommende gør hvad man ønsker. Derudover hvis vi endeligt mener at fremmøde demokrati er det eneste rigtige, da er fuldmagter ikke noget som bør finde sted.

Ejerandelen af Nykreditkoncernen skal være så høj som overhovedet muligt, og vi skal være klar til om muligt at øge ejerandelen via opkøb, for at sikre at Nykredit / Totalkredit ikke kommer i uklare forhold med mange forskellige ejere, med forskelligt rettede interesser, eller at der kommer fokus på kortsigtede gevinster.

Forenetkredit, skal sikre at Nykredit / Totalkredit forsat er foreningsejede, således at det bliver en del af foreningens DNA, at børsnotering ikke er en farbar vej.

Nykredit / Totalkredit, skal være markedsførende, med de laveste låneomkostninger på alle gængse lånetyper i danmark, og dette vel at mærke gerne før kundekroner – dette gavner hele danmark, både private og industri, har gavn af et lånemarked for ejendom, hvor omkostningerne er mindst mulige, og det kan Nykredit / Totalkredit som kundeejede sikre, naturligvis på konkurrencedygtige vilkår.

Der skal naturligvis ydes lån i hele danmark, det mener jeg sker bedst gennem Nykredits store viden, samt det udvidede samarbejde mellem Totalkredit og alle de banker og sparekasser som der her samarbejdes med.

Derudover skal der ske en løbende konsolidering af Forenet Kredit, således at vi kan sikre foreningens ejerskab af Nykredit / Totalkredit, sådan at der også i fremtiden bliver mulighed for at opnå lån, når mine børn, børnebørn, oldebørn skal have et realkredit lån, på ordentlige vilkår, hos den forenings ejede kreditforening, der har fokus på ordentlighed, i stedet for indtjening til aktionærer.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

Aktivt foreningsejerskab at Nykredit / Totalkredit – med andelstanken i højsædet, på konkurrence dygtige vilkår, gennem en effektiv ledelse af Nykredit / Totalkredit – således at Vi er markedsførende, og samtidigt billigst for låntagerne også før kundekroner. Naturligvis med fokus på at yde låne i hele Danmark i både by og på landet,

E. Schein: Walk the talk.

Mark Twain: En bankmand er en person, der låner dig sin paraply i solskinsvejr, og vil have den tilbage samme øjeblik, det begynder at regne.

Lidt om mig

Jeg blev valgt ind i 2016, som absolut outsider – der er ikke tradition på at stemme på en førtidspensionist til repræsentantskabet i kreditforeningen.

De forgangne 4 år, har jeg sammen med de andre der blev valgt i privatsegmentet i Kolding ved forrige valg i 2016, været med til kraftigt at ryste træet, og sparke gang i udvikling af foreningen, dengang hed vi ”Foreningen Nykredit”, det er ændret til Forenet Kredit, der var reelt ikke nogen forening – det er der i dag, og jeg mener i al beskedenhed at have en god andel i, at denne udvikling har fundet sted.

Mit motto er: Forandring er de utilfredses værk.

Jeg er stadig utilfreds – der er stadig plads til masser af forbedring og forandring, men prøv lige at se på hvad vi i fællesskab har opnået til dato, der er lang vej endnu, men skibet er lagt fra kaj, og vi er i gang med at få sat en ny kurs, hvor kunderne – de reelle ejere, endeligt får den indflydelse de tager – så håber jeg bare, at der er kunder som sammen med mig vil tage det ansvar, og styre en kurs der gavner kunderne, og hvor en væsentlig parameter er, om det er ordentligt og lever op til andelstanken.

I de forgangne 4 år har jeg nok været en af de flittigste til at stille ændringsforslag til vedtægter og regulativer – det fordi jeg har stor erfaring fra foreningslivet, og højt fokus på hvor reglerne er sat sådan op, at de forfordele visse grupper frem for andre, jeg mener vi alle er lige meget værd, og at når man er valgt, er man også kvalificeret – hvor jeg hører andre mene at man bør have en bestemt baggrund og forståelse, for at kunne være medlem af repræsentantskabet i Forenet Kredit.

Jeg er 51 år gammel, bor i Nordborg, er gift, har 2 børn, en dreng på 13, og en datter på 17.

Når det ikke lige er realkreditsagen jeg bruger mine kræfter på, så er jeg teknik nørd, og dyrker derudover forskellige poster som skolebestyrelsesformand, bestyrelsesmedlem i kommunens ungecenter, samarbejdsrådsmedlem ved det danske mindretals efterskole i Sydslesvig, og så er jeg valgt ind i hovedbestyrelsen hos Skole og Forældre, der er den samlende organisation for danmarks folkeskoler – realkreditsagen og folkeskolesagen, går egentligt hånd i hånd, to meget værdifulde ting, der har bærende værdi i vores samfund, og som hvis vi ødelægger dem, vil give os uoverskuelige konsekvenser, hvorfor jeg vil værne om dem begge.

Del siden:
FacebookTwitterLinkedInEmail