Valg 2020

Christian Bjerre Nielsen

Valgområde: Sjælland og Bornholm

Info

Christian Bjerre Nielsen

Har du spørgsmål til Christian?

Send en mail

kandidat-privat

Uddannelse

Jeg har to erhvervsrettede kandidatuddannelser fra DTU:

  • Master i Forandringsledelse
  • Master i Teknologiledelse

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

Jeg vil gerne opretholde muligheden for realkreditlån, åbne for digitale afstemninger i foreningen, sikre lave priser og skabe et positivt billede af Nykredit og Totalkredit blandt befolkningen.

Hvad er dine mærkesager?

Mine mærkesager er:

1) Sikring af verdens bedste boliglån

Det danske realkreditsystem udfordres af nye fintech løsninger, banklån og Den Europæiske Bankunion. Jeg vil kæmpe for, at det bevares.

2) Opretholdelse af konkurrencen

Nykredit og Totalkredit har historisk set tilbudt de laveste priser, hvilket har udfordret resten af markedet og opretholdt konkurrencen. Det skal også gælde fremover! Hvis prisen hæves eller sænkes, så følger de andre efter.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i den forbindelse vurderet, at kapitalkravene er så godt som opfyldt. Desuden kan der hentes ekstra kapital hos de nye medejere. Det taler for, at bidragssatserne bør sænkes, men der opstår samtidigt en risiko for, at pensionsselskaberne vil kræve en børsnotering grundet lavere indtjening og udbytte.

Min holdning er, at man alligevel bør undersøge muligheden for en sænkning af bidragssatserne, hvor der især fokuseres på driftsomkostningerne. De er simpelthen alt for høje sammenlignet med de andre realkreditselskaber. For Totalkredit er der næsten tale om 3-dobling i procent til Realkredit Danmark. Hvis de reduceres, så vil dette automatisk påvirke bidragssatserne.

Kilde:

https://www.kfst.dk/media/54082/2019-realkreditredegoerelse.pdf

3) Styrkelse af medlemsdemokratiet

Forenet Kredit er en forening, og det bør således handle om medlemmerne. Kravet om personligt fremmøde er særdeles utidssvarende, og det stopper mange medlemmer i at stemme. Muligheden for fjernafstemning giver hos Tryghedsgruppen og Foreningen Velliv fem gange større valgdeltagelse. Det skal også være gældende her.

Desuden kan jeg forstå, at bestyrelsen har tradition for at pege på kandidater, at mange medbringer fuldmagter med instrukser, og der slet ikke sker nogen form for debat på valgstederne. Det virker underligt, hvis det skal foregå demokratisk, og formålet med de fysiske møder er at kende kandidaterne bedre.

4) Kommunikation

Mediedækningen viser, at der er behov for mere gennemsigtighed omkring beslutningerne. Jeg mener, at der har manglet information og dialog om grundlaget og valgmulighederne. Det bør give færre konflikter og flere tilfredse kunder.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

Det vigtigste er, at medlemsdemokratiet styrkes og gennemsigtigheden øges.

Da foreningen udspringer af behovet for realkredit, så er det næstvigtigste, at muligheden for verdens bedste boliglån bevares og konkurrencen opretholdes.

Lidt om mig

Jeg er 36 år, gift og har 4 drenge fra 5 mdr til 7 år. Vi bor i Svogerslev ved Roskilde.

Del siden:
FacebookTwitterLinkedInEmail