Valg 2020

Hans-Jørgen Jagd

Valgområde: Syd- og Sønderjylland

Info

Hans-Jørgen Jagd

Selvstændig energikonsulent

Har du spørgsmål til Hans-Jørgen?

Send en mail

kandidat-privat

Uddannelse

Ingeniør og HD i Organisation

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

Jeg genopstiller fordi jeg de sidste 4 år har været med til at udvikle foreningens demokrati fra ikke eksisterende, til status idag hvor det er langt lettere at stille op til repræsentantskabet, og hvor låntagerne som jo også er ejerne, nu rent faktisk som noget nyt får besked om at der afholdes valg.

Tidligere blev det nærmest holdt hemmeligt, så ingen deltog i valgene, hverken som kandidater eller som stemmegivere. Demokratiet er altså blevet meget bedre de sidste 4 år, men vi er ikke i mål og skal sikre endnu større medlems indflydelse.

Hvad er dine mærkesager?

Jeg har arbejdet hårdt i foreningen mod at Nykredit skulle børsnoteres, hvilket som bekendt lykkedes til sidst. En børsnotering var fuldstændig unødvendig, men var ledelsens ønske. En børsnotering ville iflg uafhængige økonomer trække ca 10 mia. kr ud af boligejernes lommer hvert år, i form af højere bidrags satser. 90 % af repræsentantskabet støtter ledelsen i alt hvad de foreslår. Det er nødvendigt at nogle siger fra når der skal siges fra. Jeg genopstiller for at sikre at der også fremover er repræsentanter der vil og tør sige ledelsen imod. Og for at sikre at der ikke kommer nye forslag om børsnotering fremover.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

Det vigtigste er at foreningen sikrer en sikker drift i forretningen så billige boliglån kan sikres, og at forretningen forbliver i medlems ejet. Danmark har verdens billigste boliglån og det er kun fordi Nykredit er medlemsejet, og dermed ikke skal betale store udbytter til eksterne ejere. Tiden hvor bestyrelsen udpegede repræsentantskabsmedlemmerne skal desuden være endegyldigt forbi.

Der er brug for en vagthund i ledelsen. En der tør stille bestyrelsen og ledelsen til ansvar, som tør stille de skarpe spørgsmål. Hvis ledelsen ikke får modspil bliver den slap.

Lidt om mig

Jeg har altid været optaget af retfærdighed. Retfærdighed i alle livets forhold og for alle mennesker. Da jeg for 4,5 år siden fandt ud af at forholdene i Nykredit var alt andet end retfærdige, blev jeg derfor meget aktiv sammen med 5 andre ligesindede der opstillede til repræsentantskabet som uafhængige kanidater. Til Nykredits og foreningens overraskelse blev vi efter en ihærdig indsats valgt fremfor deres egne kandidater.

Vi har taget mange hårde men nødvendige kampe i repræsentantskabet. Jeg mener derfor også at der er truffet bedre beslutninger, end hvis vi ikke havde været der. Derfor fortjener vi alle genvalg.

Del siden:
FacebookTwitterLinkedInEmail