Valg 2019

Hans Jørgen Kirkeby

Valgområde: Østjylland

Info

Hans Jørgen Kirkeby

Overlæge

Har du spørgsmål til Hans?

Send en mail

kandidat-privat

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

Jeg ønsker at Forenet Kredit som ejer Totalkredit og Nykredit bevarer selveje. Forenet Kredit gik efter børsnotering for et par år siden og det blev heldigvis undgået. BRF og RealkreditDanmark er nu ejet af hhv. Jyske Bank og Danske Bank som hver især udtager milliardbeløb hvert år fremfor at polstre sig selv. Dette må aldrig ske for Forenet Kredit. Jeg vil arbejde for af Forenet Kredit på denne måde kan forblive det sikreste og billigste realkreditinstitut i DK.

Hvad er dine mærkesager?

Realkreditinstitutter bør ved lov adskilles fra Bankvæsen idet banker per definition er meget risikovillige. Banker arbejder altid på at tjene penge, det er selve deres formål. Derfor krakker banker ganske hyppigt, jvf. de mere end 25 danske banker der er krakket indenfor de seneste 20-30 år. Selv danske bank har reelt været krakket og har måttet reddes af staten to gange, første gang i 1922 (Landmandsbanken som den hed dengang) og anden gang i 2008 hvor bankpakke 1, 2 og 3 reddede den på stregen. Realkreditinstitutterne bør holdes adskilt fra den slags.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

Belåning af private ejerboliger og erhvervsejendomme bør forblive sikker og billig. Den danske realkreditmodel er verdens bedste og har fungeret godt i næsten 200 år indtil skiftende regeringer startende med Poul Schlütters firkløver i 1988 startede det de kaldte en liberalisering. Poul Nyrups og Anders Foghs regeringer i 90'erne og 00,erne fulgte op og dette har gjort af Forenet Kredit nu er det eneste realkreditinstitut der er selvstændigt. Repræsentantskabet bør sikre denne kurs og forhinder at Forenet Kredit nogensinde bliver børsnoteret. Realkreditinstitutter bør fokusere på at sikre god og billig belåning, målet er ikke at tjene penge.

Bevar realkreditinstitutterne som uafhængige, selvejende virksomheder der ledes lånerne, beskyttet af en lov der sikrer uafhængighed.

Lidt om mig

Jeg er læge, beskæftiget gennem mange år som kirurgisk overlæge med fokus på bl. a. inkontinens, rekonstruktiv kirurgi og nyretransplantationer. Jeg er gift og har tre voksne børn. Jeg beskæftiger mig med samfundforhold, læser to aviser fast (JP og Weekendavisen) og er læserbrevsskribent. Cykling med MTB og racer fylder lidt i hverdagen og spillemandsviolin tager også en del tid. Realkreditbelåning har optaget mig voldsomt og i 2016 lavede jeg en beregning på udgifterne til bidrag i egen bolig. Fra 2008 til 2016 var stigningen i kr./øre fra ca. 14.000 kr. til ca. 34.000 kr årligt for lån der var blevet mindre i et hus der var øget lidt i værdi. 20.000 kr. årligt for INGENTING i maaaange år - det er ikke fair. Vi har en god økonomi i vores hus, men det er svært for yngre mennesker og andre med en svag økonomi hvis bidragene stiger støt og uforudsigeligt. Danskere i landdiskrikterne/"udkantsDK" er specielt sårbare idet husprisernne ikke stiger væsentligt. Ejheller de bør ikke betale stigende og uforudsigelige beløb i bidrag på realkreditlån for at långiver kan føre pengene over i den bank der ejer realkreditinstituttet. Den gode gamle andels-tanke skal tilbage i realkreditvæsenet.

Del siden:
FacebookTwitterLinkedInEmail