Valg 2020

Jens Vesterbæk

Valgområde: Syd- og Sønderjylland

Info

Jens Vesterbæk

Diplomingeniør

Har du spørgsmål til Jens?

Send en mail

kandidat-privat

Uddannelse

Diplomingeniør & HD(R)

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

For 4 år siden begynde jeg sammen med nogle andre en bevægelse, der skulle gøre op med det manglende demokrati i Foreningen Nykredit (nu Forenet Kredit). Jeg opnåede valg til repræsentantskabet sammen med 5 andre, som ikke var indstillet af bestyrelsen. Det var første gang det nogen sinde var sket. Siden er foreningen udviklet sig til det, den er i dag - men Forenet Kredit er stadig på en rejse, hvor endestationen ikke er nået endnu. Det arbejde vil jeg gerne gøre færdig

Hvad er dine mærkesager?

- Nykredits kerneområde er og bliver realkredit. Alle andre forretningensområder skal udelukkende komme realkreditkunder til gode. - Man skal også kunne afgive sin stemme elektronisk, hvis man ikke ønsker at møde op til valget. - Man kan ikke både være formand for repræsentantskabet og bestyrelsen i Forenet Kredit.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

Mere realkredit - mindre bank - Mere demokrati og åbenhed - Lavere bidragssatser og mindre overskud

Forenet Kredit er stadig på en rejse. Den rejse vil jeg gerne være garant for, at Forenet Kredit kommer sikker i havn med.

Lidt om mig

Jeg bor i St. Darum mellem Esbjerg og Ribe. Er far til 4 børn i alderen 8-13 år.

Del siden:
FacebookTwitterLinkedInEmail