Valg 2020

Michael Bang

Valgområde: Sjælland og Bornholm

Info

Michael Bang

Adm. direktør.

Har du spørgsmål til Michael?

Send en mail

kandidat-privat

Uddannelse

Cand.merc og MBA, samt en bestyrelsesuddannelse fra INSEAD.

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

Jeg ønsker fortsat at være en del af repræsentantskabet, og dermed bidrage aktivt til foreningens fortsatte udvikling. Det er vigtigt for mig, at foreningen varetager vores interesser og beskytter alle os som private låntagere samtidig med at Nykredit og Totalkredit fortsat udvikles og udfordrer myndighederne. Foreningen Forenet Kredit er demokratisk, det er derfor vigtigt med et aktivt repræsentantskab som arbejder for bedst mulige vilkår for alle og det vil jeg med min brede baggrund og mange interesser arbejde for. Jeg vil i repræsentantskabet arbejde særligt for at mindske ulighed og dermed have fokus på, at alle private låntagere behandles ens uanset alder og geografi.

Hvad er dine mærkesager?

Mine mærkesager er at alle private låntagere behandles ens uanset alder og geografi! Alder og pensionering inden for en overskuelig fremtid er for mig ikke lig med en dårligere betalingsevne. Jeg vil derfor arbejde mod den diskriminering som jeg oplever, er ved at udvikle sig for os lånere med grå stænk. Det er ikke rimeligt, at der er andre vilkår så snart at pensioneringen er i sigte. Lånemuligheder bør alene ses på baggrund af værdier og betalingsevne. Allerede nu ses der et voksende marked for pantebrevsselskaber, som er et resultat af de skærpede regler fra Finanstilsynet, det skal ændres og det mener jeg at vi som forening kan og skal være med til. En anden mærkesag for mig er, at vi skal værne om vores boliger på landet og fastholde samt udvikle de mindre landsbyer. Min familie bor på en slægtsgård på landet som har været i vores eje i 131 år. Jeg ser derfor selv dagligt konsekvensen af de seneste års ringere lånemuligheder for ejendomme på landet. I repræsentantskabet vil jeg derfor også have et særligt fokus på lånemulighederne for os på landet.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

Et Danmark i balance og ligebehandling uanset alder og geografi.

"Vi skal se på mulighederne"

Lidt om mig

Bondeknold og bonede gulve, er ord som beskriver mig meget godt. Jeg er opvokset på landet og har gennem uddannelse og fokusering, arbejdet mig op til mit nuværende job som adm. direktør for CELF. Såvel min livs- som erhvervserfaring er bred og jeg er særligt optaget af udviklingen af den sydligere del af region Sjælland og de muligheder som den kommende Femern forbindelse vil give. Privat bruger min kone Birgitte og jeg en del tid på vores gård, familie og venner og vi sætter stor pris på at slappe af i naturen. Afslapning i naturen kan være i såvel vandrestøvlerne, haven, sommerhuset, jollen som i en hængekøje eller strandstol med en god bog.

Del siden:
FacebookTwitterLinkedInEmail