Valg 2020

Sonnich Jensen

Valgområde: Syd- og Sønderjylland

Info

Sonnich Jensen

Lektor

Har du spørgsmål til Sonnich?

Send en mail

kandidat-privat

Uddannelse

Cand. oecon fra Aarhus Universitet

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

For at medvirke til at sikre den nuværende realkreditmodel, vi har her i Danmark. Den er i international sammenligning enestående og er i dag baggrund for at så mange kan eje deres egen bolig.

Hvad er dine mærkesager?

Gennem Forenet Kredit vil jeg arbejde for at Nykredit først og fremmest skal være til for kunderne. Jeg vil arbejde for at udvikle Nykredit, så de tilbyder gennemsigtige produkter, som kunderne kan forstå og til absolut konkurrencedygtige priser, dvs. blandt de billigste på markedet.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

  • Sikre at Nykredit fremover fortsat primært er ejet af kunderne.
  • Anerkende at en forudsætning for gode kurser på realkreditobligationerne og dermed lave renter for kunderne er, at investorerne har tillid til udsteder altså her vore realkreditvirksomheder. Dvs. rating har stor betydning.

Det skal være en mærkbar fordel for kunderne, at Nykredit primært er ejet af kunderne

Lidt om mig

Jeg stillede op til repræsentantskabet i 2012 og var ikke opstillet af bestyrelsen. Jeg blev ved kampvalg valgt ind i repræsentantskabet i 2012. Jeg har i mange år været uddannelseschef ved Erhvervsakademi Sydvest i Esbjerg og Sønderborg for Finansøkonomuddannelsen og er i dag lektor samme sted og ekstern lektor på SDU. På akademiet uddanner vi unge mennesker til ansættelse i blandt andet den finansielle sektor. Jeg har tidligere været ansat i pengeinstitutter, og arbejdet som blandt andet økonomichef og chefhandler for udenlandske værdipapirer. Herudover har jeg tillige repræsenteret en gruppe regionale pengeinstitutter i Finansrådet og undervist i kapitaldækningsregler på Provinsbankernes Kursuscenter i Skanderborg.

Del siden:
FacebookTwitterLinkedInEmail