Kandidater på plads til valget 2018

FacebookTwitterLinkedInEmail

Fristen for opstilling af kandidater til valget i 2018 er afsluttet, og foreningens revision og valgudvalg har godkendt den endelige kandidatliste. Da der til medlemsvalget er flere kandidater, end der skal vælges, afholder foreningen valgmøder.

Den 30. januar var der deadline for opstilling af kandidater og for at afgive sin støtte som stiller. Til valget i 2018 har foreningen oplevet en stor interesse fra medlemmerne, særligt i valgområde 1(København og Nordsjælland), for at blive kandidat.

Efter fristens udløb har foreningens interne og eksterne revision gennemgået alle kandidaterne uden bemærkninger til dette. På den baggrund har valgudvalget, som er nedsat af foreningens repræsentantskab, godkendt den endelige liste over kandidater på valg til repræsentantskabet i 2018.

Til obligationsejervalget, hvor der skal vælges 8 repræsentantskabsmedlemmer, var der opstillet 8 kandidater, som alle havde opnået 25 stillere, hvorfor disse er valgt uden afstemning. Du kan se de valgte obligationsejere her.

Til medlemsvalget er der i alle grupper er flere kandidater, end der skal vælges.

Du kan se kandidaterne på valg her.

Valgmøderne afholdes:

Valgområde 1 (København og Nordsjælland)

Den 8. marts kl. 17:00-20:00, Ballerup Super Arena, Idrætsby4, 2750, Ballerup

Valgområde 6 (Vestjylland)

Den 5. marts kl. 17.00-20:00, Tinghallen, Tingvej 2, 8800 Viborg
Den 6. marts kl. 17:00-20:00, Herning Kongrescenter, 7400 Herning

Repræsentanter fra hele landet

Vi har delt landet op i syv valgområder – det har vi gjort for at sikre en geografisk spredning af medlemmerne i repræsentantskabet. Du kan stemme, når der er valg i dit valgområde.

Repræsentantskabet er foreningens øverste myndighed. Den vælger bl.a. foreningens bestyrelse, der udstikker retningen for det aktive ejerskab og understøtter, at koncernen driver finansiel virksomhed til gavn for kunderne på et finansielt bæredygtigt grundlag.

Din stemme

Du er med til at bestemme, hvem der sidder i foreningens repræsentantskab. Det er du, fordi størstedelen af repræsentantskabet vælges af og blandt foreningens medlemmer.

Deltag i 

Privatvalget

Deltag i

Erhvervsvalget

Deltag i 

Obligations-ejervalget