Klimaværktøj og klimauddannelse skal klæde danske landmænd på til grøn omstilling

Med støtte fra Forenet Kredit – hovedejer i Nykredit – vil alle landmænd i Danmark fra næste år få adgang til et nyt digitalt redskab, som skal sætte turbo på klimaomstillingen. Samtidig tilbydes tusindvis af landmænd og landbrugsstuderende en helt ny klimauddannelse. Begge dele udvikles og udrulles af SEGES. Klimaværktøjet og klimauddannelsen er vigtige for landmændenes arbejde for at realisere de ambitiøse klimamål for landbruget.

Dansk landbrug har sat sig ambitiøse mål på klimaområdet, og samfundet stiller krav til den grønne omstilling af landbrugs- og fødevareproduktionen. Det er senest understreget af efterårets danske landbrugsaftale og for nylig på FN’s COP 26 topmøde i Glasgow.

Nu går Forenet Kredit og SEGES sammen om at udrulle et nyt digitalt klimaværktøj til landbruget og en klimauddannelse til landmænd og landbrugsstuderende, som understøtter både erhvervets ambitioner og de politiske mål og bidrager til, at Danmark også på dette punkt kan udbygge sin position som et af de absolutte foregangslande, når det kommer til klima-handling og bæredygtig, grøn omstilling.

“Dansk landbrug skal være klimaneutralt i 2050. Det er landbrugets vision, og det arbejder hele erhvervet henimod. Det kan kun ske, hvis vi kobler forskning og udvikling af ny teknologi og viden sammen med nye måder at arbejde på i det praktiske landbrug. Derfor er det helt centralt, at den enkelte landmand kan få viden om, hvor der kan sættes ind, hvordan det kan gøres, og hvilken effekt det har. Det nye klimaværktøj bliver sammen med uddannelsen afgørende for at landmanden finder en brugbar og dokumenteret effektfuld vej frem i klimaindsatsen,” siger Ejnar Schultz, direktør for SEGES.

Fælles initiativ fører til klimaværktøj og klimauddannelse

De to initiativer skal både klæde nutidens og fremtidens landmænd på til at reducere klimaaftrykket i landbruget og bidrage direkte til den grønne omstilling. Med klimaværktøjet kan alle landmænd – fra deltidslandbrug til store produktionslandbrug – få en aktuel status på klima-aftrykket fra bedriften, beregne effekten af forskellige, mulige klimatiltag og få hjælp til at vælge det bedste tiltag.

Det nye klimaværktøj er en videreudvikling af ’Landbrugets Klimaværktøj’, som er udviklet af SEGES og Økologisk Landsforening med finansiering fra Promilleafgiftsfonden og på opdrag fra ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. En tocifret millioninvestering fra Forenet Kredit gør det muligt at videreudvikle klimaværktøjet til bedrifterne og samtidig etablere en ny klimauddannelse til landmænd og landbrugsstuderende.

”Når vi går sammen med landbruget, så har vi et stort potentiale for at gøre en forskel for klimaet, som samtidig også er til gavn for erhvervet selv. Ved at stille viden og værktøj til rådighed for den enkelte landmand yder vi ikke alene et stort bidrag til landbrugets klima-indsats, men et grønt bidrag til hele samfundet. Vi er derfor også glade for, at ikke kun Nykredits kunder men alle landmænd i Danmark kan få adgang til det nye klimaværktøj og klimauddannelsen,” siger Nina Smith, formand for Forenet Kredit.

Nykredit er den største udlåner til landbruget og ser frem til at bruge klima-værktøjet i dialogen med og rådgivningen af kunderne.

”I Nykredit er vi ejet af en forening af kunder, og vi har en klar ambition om at bidrage til et grønnere Danmark. Her er landbruget helt afgørende. Vi ved, at landmændene meget gerne vil tage ansvar for den grønne udvikling. Det har vi bl.a. set på den store efterspørgsel på vores grønne maskinleasing. Samtidig er der heller ikke nogen tvivl om, at der bliver efterspørgsel efter landbrug, der tager hensyn til klimaet – både fra kunder, samfund og finansielle partnere. Det er et vigtigt skridt for fortsat at sikre fremtidig landbrugsproduktion og dermed arbejdspladser og eksport. Derfor er det her værktøj så vigtigt,” siger Tonny Thierry Andersen, koncerndirektør i Nykredit.

 

Fakta om tiltaget

  • Klimaværktøjet bliver udviklet og udbudt til alle landmænd fra primo 2022. Den skal kunne give den enkelte landmand en aktuel status for klima-aftrykket fra bedriften, beregne effekten af forskellige, mulige klimatiltag og hjælpe landmanden til at vælge det bedste tiltag.
  • Klimaværktøjet bliver en digital løsning, som landmanden skal abonnere på. Værktøjet vil løbende blive videreudviklet og udvidet med nye funktioner og muligheder, og integrationer til andre eksisterende databaser, som landmanden bruger i dag.
  • Der bliver tale om to versioner af klimaværktøjet: En basis eller en udvidet version med mulighed for at simulere forskellige handlinger og strategier frem i tid, så det dermed er et grundlag for fremtidige beslutninger. Begge dele kræver abonnement.
  • Klima-uddannelsen tilbydes i 2022 og primo 2023, og målet er at uddanne 3-5.000 landmænd og studerende. Klimauddannelsen tilbydes både små og store landbrug i Danmark, herunder både konventionelle og økologiske landbrug.
  • Uddannelsen vil bestå af en kombination af en Klimadag, der er et fysisk møde, en række online undervisningsmoduler samt undervisningsmateriale, herunder et klimakatalog, der er målrettet rådgivere til brug i fx erfa-grupper for landmænd.
  • At beregne og dokumentere klima-aftrykket for den enkelte landbrugsbedrift, det vil sige fra stald og mark til maskiner og foder, kræver adgang til kvalitetsdata og forudsætter nye sammenkoblinger af data. Ud over at beregne og dokumentere klima-aftrykket fra landbrugsproduktionen bliver det muligt at beregne effekten ved implementering af forskellige virkemidler. På den måde kan der opstilles en handlingsplan med mulighed for at dele data med relevante samarbejdspartnere.
  • Klimaværktøjet er en videreudvikling af ”Landbrugets Klimaværktøj”, som er udviklet af SEGES og Økologisk Landsforening med finansiering fra Promilleafgiftsfonden for Landbrug og på opdrag fra ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. En tocifret millioninvestering fra Forenet Kredit gør det muligt at videreudvikle klimaværktøjet og etablere en tilhørende klima-uddannelse til danske landmænd og landbrugsstuderende.