Kortlægning af dansk demokratisk erhvervssektor

Tænketanken Demokratisk Erhverv har offentliggjort en undersøgelse, som viser, at demokratiske virksomheder udgør næsten ti procent af den danske økonomi. Virksomheder inden for finansiering er en betydelig del af sektoren.

En væsentlig del af danske virksomheder er kontrolleret af helt almindelige danskere. Det viser en ny rapport, som Tænketanken Demokratisk Erhverv har publiceret. Ligeledes viser rapporten, at hver fjerde i finanssektoren arbejder i en demokratisk virksomhed.

Forenet Kredit er én af disse demokratiske virksomheder, der som hovedaktionær i Nykredit og Totalkredit baserer sig på et repræsentativt demokrati. Forenet Kredit støtter derfor op om Demokratisk Erhvervs arbejde:

”Vi er selv store fortalere for foreningsejerskabet og demokratiet, og vi vil gerne udbrede kendskabet til hele den demokratiske underskov i Danmark,”
fortæller vicedirektør i Forenet Kredit, Karsten Beltoft.

Demokratiske virksomheder er kendetegnet ved at være kontrolleret af forbrugere, producenter eller medarbejdere og ved så vidt muligt at være styret ud fra princippet om ét medlem og én stemme. I demokratiske virksomheder har almindelige mennesker altså demokratisk indflydelse på, hvordan virksomhederne drives, i modsætning til virksomheder, som er ejet af aktionærer eller enkeltpersoner.

De fleste danskere er medlem af eller kunder i en eller flere demokratiske virksomheder. Alle kunder og låntagere i Totalkredit og Nykredit er eksempelvis kunder i en foreningsejet virksomhed – men måske uden at vide det. For de færreste af disse bruger deres demokratiske rettigheder eller kender mulighederne for indflydelse. Dette vil Forenet Kredit komme til livs, og Beltoft udtaler:

”Vi tror på foreningstanken, og derfor ønsker vi at udbrede viden om demokratiet i vores forening, samt at gøre kunderne opmærksomme på, at de har mulighed for medbestemmelse. Derfor er vi også glade for, at Demokratisk Erhverv hjælper med at sætte fokus på den store og vigtige rolle, som demokratiske virksomheder spiller i Danmark.”

Demokratisk Erhvervs rapport konstaterer, at demokratiske virksomheder investerer mere end konventionelle virksomheder, og at de samtidig har mere produktive medarbejdere sammenlignet med virksomheder med andre ejerformer. Sektoren er afgørende for det danske samfund, da den leverer nogle nødvendige produkter og services og samtidig tager et stort samfundsansvar.

Tænketanken Demokratisk Erhverv blev stiftet i 2018 af en række små- og store medlems- og medarbejderejede selskaber og organisationer, heriblandt Forenet Kredit. Tænketankens fokus er at fremme erhvervsdemokratiet i Danmark.

Læs hele undersøgelsen her.