Landmand fra Hjørring modtager Nykredits Klima- og Bæredygtighedspris til landbruget 2022

Landmand Peter Nielsen, Hjørring, modtager som den første nogensinde Nykredits Klima- og Bæredygtighedspris til landbruget, som er indstiftet af Landbrug & Fødevarer, Forenet Kredit og Nykredit. Prisen er sponsoreret af Nykredit og består foruden æren af 50.000 kroner.

Peter Nielsen driver en mælkeproduktion med 220 årskøer og 160 hektar lige uden for Hjørring.

I kraft af en bevidst indsats har Peter Nielsen skridt for skridt styrket gårdens bæredygtighed, og de kommende års initiativer er allerede formuleret, så udviklingen på gården stopper på ingen måde her, siger Tonny Thierry Andersen, koncerndirektør i Nykredit og formand for dommerkomiteen.

Peter Nielsen er en landmand, der kan inspirere alle andre landmænd, men også landbrugsrådgivere og andre, der i det daglige arbejder med bæredygtighed i landbruget. Han viser, at et landbrug, der hverken er specielt lille eller specielt stort, har mange, konkrete muligheder for at arbejde med klima- og bæredygtighed. Samtidig tager han et stort socialt ansvar både i forhold til sine medarbejdere og udenfor gården.

En virksomheds bæredygtighed opgøres ud fra tre parametre: Environment (miljø/klima), Social (samfund) og Governance (ledelse), herunder også den økonomiske bundlinje. Den finansielle sektor har stigende fokus på virksomhedens ESG-arbejde i forbindelse med for eksempel kreditvurdering. Hos Peter Nielsen arbejdes der bevidst med ESG og alle tre bundlinjer, og der er udarbejdet en klimavurdering både via Arlas klimatjek og via ESGreen Tool.

Peter Nielsen modtog prisen ved konferencen Landmand & Leder, hvor den blev overrakt af Nykredits landbrugsdirektør, Poul Erik Jørgensen.

Peter Nielsen har gennem en årrække gjort en række konkrete tiltag, der både dækker i bredden og stikker dybt. Mælkeproduktionens klimaaftryk er lavere end gennemsnittets, i marken er der fokus på at begrænse transport og dieselforbrug, at optimere kvælstoftildeling og -udnyttelsen og øge biodiversiteten på ejendommen. Siden 1999 har gården haft et gårdråd, der er fokus på ESG og på at skabe et godt arbejdsmiljø. Gården producerer vedvarende energi i form af solceller og vindmøller. Han tør gå forrest og afprøve muligheder og nye tiltag af til gavn for andre. Peter Nielsen er aktiv i lokalsamfundet, blandt andet som ambassadør i et samarbejde med Hjørring Kommune om unges uddannelse. Peter Nielsen er på alle måder værdig til at være den første modtager af Nykredits klima- og bæredygtighedspris, siger Poul Erik Jørgensen.

Prisvinder Peter Nielsen udtaler:

Jeg er meget beæret over at få sådan en pris. Det er ikke derfor, jeg gik i gang med at arbejde for bæredygtighed for 20 år siden. Det har bare ligget i mit hjerte. En ting er at have styr på at drive landbrug, en anden ting er at have hjertet med – også overfor lokalsamfundet og også uden, at man skal have penge ud af det.

Ud over vinderen var yderligere tre kandidater med i opløbet. Det var: Maria og Kristian Karlshøj, Ausumgaard I/S ved Struer, Per Aagaard Nielsen, Ørum Mose ved Hjallerup og Kresten Lorenzen, Tingvejgård, Sønderborg.

Der er kun én vinder, men de øvrige tre finalister er også fremragende repræsentanter for den bæredygtige udvikling. Alle arbejder konkret med ESG og cirkularitet i landbrugsproduktionen. Der er ingen tvivl om, at alle fire kandidater brænder for at flytte alle bundlinjer i den rigtige retning, siger Poul Erik Jørgensen.

Fakta om Nykredits Klima- og Bæredygtighedspris til landbruget

  • Nykredit, Landbrug & Fødevarer og Forenet Kredit vil med prisen sætte fokus på klima- og bæredygtighed i primærlandbruget. Ved udvælgelsen lægges der vægt på, at landbrugsvirksomheden har et solidt forretningsgrundlag, hvor klima- og bæredygtighed er i fokus, og at initiativerne kan adopteres af andre landbrugsvirksomheder. Der kan for eksempel være tale om tiltag, der understøtter klima- eller biodiversitetsmålsætninger.
  • Bedømmelsen af kandidaterne har taget udgangspunkt i, at den udpegede landmand også kan dokumentere sin aktuelle klimaudledning via det nye klimaværktøj, ESGreenTool, som er udviklet af SEGES Innovation i samarbejde med Nykredit og sponsoreret af Forenet Kredit. Andre elementer indgår også i bedømmelsen, for eksempel at landmanden har foretaget ændringer, der styrker biodiversiteten på arealerne, og at initiativerne kan være med til at inspirere andre landmænd.
  • Prisen uddeles for første gang i år, men uddeles også de kommende fire år for på den måde at understøtte landmændenes arbejde med bæredygtighed og klimatiltag på gården.
  • Dommerkomiteen består af Ivar Ravn, direktør for Digital i SEGES Innovation, Tonny Thierry Andersen, koncerndirektør Nykredit og Anders Harck, formand for L&F Sektor for Økonomi & Virksomhedsledelse.
  • Nykredits Klima- og Bæredygtighedspris består også af en pris særligt til unge under 35 år. Den uddeles for første gang i efteråret 2022.