Vi deler overskuddet

Vi deler overskuddet

Forenet Kredit er en forening. Og vi deler vores overskud. Men hvad betyder det egentlig i praksis? Det kan du blive meget klogere på her.

Vi ejer 78,9% af Nykredit-koncernen

Forenet Kredit ejer det meste af Nykredit-koncernen – Danmarks eneste foreningsejede realkreditinstitut. Vi ejer 78,9% for at være helt præcis. Nykredit-koncernen er en af Danmarks største virksomheder – og cirka hvert andet danske boliglån kommer herfra. Koncernen består, ud over Nykredit, også af Totalkredit, og Forenet Kredits medlemmer er kunder i enten Totalkredit eller Nykredit-koncernen.

Som andre finansielle virksomheder – og så alligevel ikke

Nykredit-koncernen giver – som regel – overskud. Heldigvis da. Det er et sundhedstegn for en finansiel virksomhed, at der er overskud. På den måde ligner Nykredit-koncernen andre finansielle virksomheder. Men når det kommer til fordelingen af overskuddet, er der en væsentlig forskel.

Nykredit udbetaler udbytte og sparer op

Nykredit udbetaler nemlig, under normale omstændigheder, halvdelen af sit overskud i udbytte til sine ejere. Resten bliver tilbage i Nykredit som opsparing.

Et demokratisk valgt repræsentantskab

Forenet Kredit modtager 78,9% af udbyttet. Resten går til Nykredits øvrige ejerkreds, der primært består af danske pensionskasser. Forenet Kredits demokratisk valgte repræsentantskab disponerer over det udbytte, foreningen modtager. Når driftsomkostningerne er afholdt, fordeles overskuddet efter nogle fastlagte principper, som kan inddeles i tre grupper. Nemlig opsparing, tilskud og Nykredits Fond.

Vores formue kommer kunderne til gode

Forenet Kredits formue skal komme kunderne til gode. Det gøres først og fremmest ved at sikre, at der altid er kapital nok til, at Nykredit kan være til stede for sine kunder. Men overskuddet kommer også kunderne til gavn på en mere direkte måde. En stor del af overskuddet går nemlig til tilskud til Nykredit og Totalkredit. Det er cirka 1,5 mia. kr. i et normalt år.

Billigere realkreditlån med KundeKroner

Nykredit og Totalkredit modtager tilskuddet og beslutter, hvordan det skal bruges til gavn for deres kunder eksempelvis via rabatter. Totalkredit kan således, gennem KundeKroner, gøre sine realkreditlån billigere for kunderne. Og alene i 2022 udbetalte Totalkredit KundeKroner for 1,3 mia. kr. direkte tilbage til deres kunder.

ErhvervsKroner & ForeningsFordele

Nykredit kan også beslutte, at kunderne kan få gavn af tilskuddet via rabatter på andre måder. Erhvervskunderne i Nykredit kan således få ErhvervsKroner, og de private kunder bliver tilbudt en række ForeningsFordele. Og så er der en række grønne produkter, som er gjort billigere med et særligt tilskud fra Forenet Kredit.

Nykredits Fond støtter fællesskabsorienterede projekter

Kunderne er det vigtigste. Men der er også plads til støtte ude i vores lokalmiljøer. Med tilskud fra Forenet Kredit støtter Nykredits Fond projekter, der gavner udvikling i by og på land. Det kan for eksempel være renovering af lejrskoler, opførelse af legepladser eller nye badebroer til den lokale vinterbadeklub.
Læs mere om Nykredits Fond her.

Har du lyst til at vide mere?

Så start med at se, hvor mange KundeKroner du kan modtage med et realkreditlån hos Totalkredit.

Du kan også blive klogere på dine ForeningsFordele som kunde i Nykredit.

Del siden:
FacebookLinkedInCopy Link