Medarbejdervalgte repræsentanter forlader bestyrelsen

Bestyrelsen i Forenet Kredit kommer fremover ikke til at indeholde medarbejdervalgte repræsentanter fra Nykredit-koncernen. I stedet fortsætter de som medlemmer af repræsentantskabet.

Det er resultatet af en vedtægtsændring, som blev besluttet på det ordinære repræsentantskabsmøde torsdag den 19. september.

Baggrunden for ændringen skal findes i lov om finansiel virksomhed, der stiller krav om, at foreningens bestyrelse ikke må have et flertal af medlemmer, som er medarbejdervalgte eller samtidig sidder i bestyrelsen for Nykredit A/S. Indtil ændringen bestod bestyrelsen af otte medlemmer valgt af og blandt repræsentantskabet, hvoraf fire også sidder i bestyrelsen for Nykredit A/S, samt altså de fire medarbejdervalgte.

Det var altså en forudsætning, at der skulle ændres i bestyrelsens sammensætning. Bestyrelsen lægger vægt på, at de medarbejdervalgte repræsentanter har været værdsat i bestyrelsen, og de medarbejdervalgte fortsætter i foreningens repræsentantskab. Foreningen har tidligere været omfattet af en undtagelse fra reglerne.

”Jeg vil gerne takke de medarbejdervalgte medlemmer for deres indsats og bidrag gennem årene. Jeg ser frem til at samarbejde med dem i repræsentantskabet,” siger formand i Forenet Kredit Nina Smith.

Repræsentantskabet vedtog også nye formuleringer i vedtægter og valgregulativ angående stemmeret hos almene boligselskaber.

Se materiale og dagsorden fra repræsentantskabsmødet her.