Arne Juul

Direktør, Slagelse Boligselskab

Info

Arne Juul


Direktør, Slagelse Boligselskab

  • Valgår: 2021-2025
  • Valggruppe: Obligationsejer

Uddannelse

Socialformidler- KIOL Topledelse - Coach

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

Den almene boligsektor er afhængig af attraktive lånevilkår, som kan være med til at sikre så lav en husleje som muligt for vores lejere. Nykredit har leveret dette gennem mange årtier til gavn for vores lejere – og det vil jeg arbejde for at bevare og styrke, så vi også i fremtiden har et stærkt realkreditprodukt til gavn for hele sektoren.

Som repræsentant for en egn af Danmark (Vestsjælland), hvor udviklingen og vilkårene til tider kan være en smule presset, vil jeg arbejde for, at der til enhver tid sikres lige vilkår og muligheder – uanset geografisk placering i Danmark.

Og sidst men ikke mindst, så stiller jeg op for en fortsat styrkelse af den demokratiske platform, som igennem de sidste 4-5 år i Forenet Kredit har taget et kvantespring i den rigtige retning.

Hvad er dine mærkesager?

  • At bevare og styrke en unik realkreditmodel
  • At sikre verdens bedste boliglån – også for børn og børnebørn
  • At sikre lige vilkår i hele Danmark – også i krisetider
  • At sikre og styrke den demokratiske platform i Forenet Kredit
  • At sikre muligheden for rentable og gerne grønne investeringer i fremtiden
    </ul>

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

Den nuværende realkreditmodel skal bevares og styrkes, men den finansielle sektor og realkreditmodellen er under pres i forhold til tiltagende reguleringer både nationalt og internationalt. Hvis vi skal bevare vores unikke realkreditmodel og vilkårene for denne, så kræver det fælles fodslag og opbakning hele vejen rundt.

Det kræver viden, indsigt og professionelt udsyn af alle og herunder repræsentantskabet for Forenet Kredit. Derfor skal vi arbejde på at styrke vores viden og kompetencer, så vi – sammen og hver for sig – fortsat står stærkt til fremtidens udfordringer og muligheder.

Og endelig skal vi fortsat arbejde på viden om, kendskab til og lysten til at deltage aktivt i Forenet Kredit.

Citat

”Vi er på rette vej i udviklingen af Forenet Kredit, som en aktiv, demokratisk og kundeejet forening. Det forpligter alle i repræsentantskabet til at være skarpe på vores opgave, som til enhver tid bør være at sikre de bedste vilkår for investorer, som igen kan være med til at fastholde og sikre verdens bedste boliglån til gavn for alle i Danmark – uanset geografi og indkomst.”

Lidt om mig

57 år og bosiddende på Sjællands Vestkyst. Jeg er direktør i Slagelse Boligselskab og arbejder målrettet på at skabe bedre muligheder og vilkår i en kommune og en region, hvor udviklingen har brug for et markant løft. Det gør jeg gennem aktive netværk, samarbejder og projekter med kommune, foreninger og det private erhvervsliv.

Jeg arbejder for en markant effektivisering, digitalisering og omstilling af den almene sektor og Slagelse Boligselskab til gavn for vores lejere.

Udover jobbet som direktør i Slagelse Boligselskab sidder jeg i bestyrelsen for Boligdirektørforeningen i Danmark, som organiserer en stor del af de små og mellem store boligorganisationer i hele Danmark.

Repræsentantskabsmedlem i Forenet Kredit.
Medlem af Nykredits kontaktudvalg for den almene sektor.

Medlem af VL15.

Del siden:
FacebookTwitterLinkedInEmail