Benny Kirkegaard

Chefkonsulent hos Kirkegaard-Consult

Info

Benny Kirkegaard


Bestyrelsesmedlem

Chefkonsulent hos Kirkegaard-Consult
7800 Skive

Uddannelse

Cand.oecon

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

Jeg stillede op i 2018 og blev valgt fordi jeg har en klar mening om realkredit og finansiering.

I 2021 blev jeg valgt ind i bestyrelsen og dermed fik Vestjylland en direkte stemme i bestyrelsen, og det arbejde vil jeg gerne fortsætte.

Det giver indgående indsigt og samtidig ansvar i forhold til hele Forenet Kredits interesser. Med min baggrund, har jeg er et godt grundlag for at repræsentere medlemmerne i Forenet Kredits repræsentantskab.

Det er vigtigt at værne om den medlemsejede realkredit, som vores forfædre startede. Vi skal udvikle den, så den til enhver tid giver kunder og medlemmer de bedste betingelser.

I Danmark er Realkredit unikt. Det er et af hjørnestene for udvikling af virksomheder og ikke mindst boligejere i et det danske velfærdssamfund.

Samarbejdet mellem Forenet Kredit og pensionskasser giver en styrkeposition og unikke muligheder for fremtidig konkurrence og drift. Det vil jeg gerne være med til at videreudvikle til fordel for kunder og medlemmer i Nykredit og Totalkredit

Hvad er dine mærkesager?

Økonomi, job og velfærd hænger sammen. Realkreditlån til skarpe priser overalt i landet og i Nordvestjylland er af afgørende betydning for vækst og udvikling. Derfor vil jeg arbejde for en stærk og veldrevet realkredit med konkurrencedygtige priser og medlemsfordele som fx overskudsdelingen ”KundeKroner”.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

  • En stærk forening – så der også er gode lånemuligheder til vores børn og børnebørn.
  • At medvirke som katalysator i låntagernes grønne omstilling.
  • En unik dansk realkredit – også i fremtiden.
  • At have fokus på EU eller nationale reguleringer der vil true den danske realkreditmodel

Citat

“Sammen kan vi endnu mere!”

Lidt om mig

Jeg er gift med Else Marie. Vi bor i Skive på 29. år. Jeg er uddannet økonom og er selvstændig chefkonsulent i Kirkegaard-Consult, hvor jeg for kunder arbejder og hjælper med strategi, generationsskifte, erhvervsøkonomisk og finansiel rådgivning.

Mine kompetencer er understøttet af at jeg tillige er Godkendt Registreret Revisor. Jeg har gennemført Landbrugsrådets, LOK, bestyrelsesuddannelsen, mødeledelse og problembehandling.

Jeg har haft forskellige bestyrelsesposter og er p.t.: Repræsentantskabsmedlem og bestyrelsesmedlem i Forenet Kredit. Repræsentantskabsmedlem i Tryghedsgruppen.

Personligt er jeg drevet af at gøre en forskel for andre mennesker. Jeg tror på fællesskab og respekt for andres synspunkter og ser en gevinst ved forskellighed, når der skal findes gode løsninger. Jeg kan godt lide at vende tingene lidt på hovedet ind imellem for at sikre, at alle aspekter af en sag er taget i betragtning. Når et mål er sat, arbejder jeg dedikeret sammen med andre for at nå det.

Del siden:
FacebookTwitterLinkedInEmail